Aannemer 5 – 2021 – pag. 8

Afzuigkap meenemen in ventilatie-ontwerp

Prefab beton vaak te jong voor
afwerking
Prefab beton is vaak nog te jong voor afwerking
met stuc-, egaliseer- en/of tegelwerk. Daarvoor
waarschuwen de leveranciers van tegellijmen.

Met prefab betonbouw voor wand- en vloertoepassin-
gen kunnen zeer hoge bouwsnelheden worden
bereikt. Maar prefab bouwen heeft ook een keerzijde:
het blijkt in de praktijk veelal onmogelijk om het zeer
jonge beton af te werken met bijvoorbeeld stucwerk
of tegelwerk. Het beton moet daarvoor eerst op de
benodigde eindsterkte komen.
De leveranciers van tegellijmen, verenigd in VLK (Ver-
eniging Lijmen en Kitten), en bouwers worden gere-
geld geconfronteerd met schade aan stuc-, egaliseer-
en/of tegelwerk op prefab betonnen ondergronden.
Dat ligt volgens de VLK meestal aan het zeer jonge
beton dat nog niet op de vereiste eindsterkte is om
een geschikte ondergrond te zijn voor stuc- of tegel-
werk. Dit geldt zowel voor binnen- als buitenafwer-
king.
Qua constructieve sterkte is het prefab beton vaak
voldoende uitgehard om in de ruwbouw te worden
toegepast, maar het is nog volop bezig met het
opbouwen van de eindsterkte. Het bereiken van die
eindsterkte is cruciaal, zo laten de leveranciers weten.
Lijmleveranciers vermelden in hun technisch advies
en productbladen dat de betonnen ondergrond ten-
minste drie maanden oud moet zijn om te kunnen
worden voorzien van stuc-, egaliseer- of tegelwerk.

De rol van afzuiging van kookluchtjes is al langer een onderwerp van
discussie. Bij het koken komt veel fi jnstof vrij. Bij gebruik van de
afzuigkap moet bovendien de toevoer van verse buitenlucht voldoen-
de zijn. Verder is ook de rol van de afzuigkap in een balansventilatie-
systeem en het gebruik van de circulatiekap een punt van aandacht.
TNO onderzocht vorig jaar de rol van de afzuiging in combinatie met
het bereiden van eten. In combinatie met fi jnstof dat van buiten

komt, wordt de door de WHO (World Health Organisation) gestelde
adviesnorm in 15 procent van de onderzochte huizen overschreden.
Dat blijkt uit onderzoek dat TNO samen met het Inhome Air Quality
Consortium een jaar lang deed naar de luchtkwaliteit in ruim 100
Nederlandse woningen. De onderzoekers pleiten zelfs voor een ver-
hoging van de Bouwbesluit-norm van 75 m3/u voor de keuken.

Keukenventilatie gaat meer betrokken worden bij de bran-
chelobby voor het binnenklimaat. ATAG Benelux, fabrikant
van onder meer afzuigkappen, is toegetreden tot de vereni-
ging Binnenklimaat Nederland, de koepel van ventilatiespe-
cialisten in Nederland.

Ervoor zorgen dat circulair
bouwen met hout vaker
wordt toegepast. Dat is het
doel van TNO, dat samen
met een aantal partijen uit
de markt het Technologie
Cluster ‘Circulair bouwen
met hout’ is gestart.

Hout is momenteel als bouwmateriaal aan een snelle opmars bezig. Maar nog
niet snel genoeg, stelt TNO. Doordat veel aannemers en bouwbedrijven nog
geen ervaring met houtbouw hebben, legt dat duurzame materiaal het nog te
vaak af tegen bakstenen en beton. Samen met CLT-S, Dekker, De Mar, Genius
Homes, Nice Developers, Maskerade en ECO+BOUW wil TNO daar verandering in
brengen.
“Wie voor circulaire bouw met hout kiest, heeft meteen een aantal mooie troe-
ven in handen. Zo heeft het een lage milieu-impact en kan een gebouw CO₂ voor
een lange tijd opslaan. Door innovaties op het vlak van houtskeletbouw en Cross
Laminated Timber (CLT) wordt hout voor steeds meer bouwprojecten een
geschikte optie, ook bij hoogbouw”, aldus Peter Fraanje, Senior Consultant Duur-
zaamheid & Circulariteit bij TNO.
Doordat er nog veel onbekend is over circulair bouwen met hout, heeft TNO het
Technologie Cluster ‘Circulair bouwen met hout’ gestart. “We hebben zeven
bedrijven bij elkaar gebracht die uit de praktijk weten wat er bij circulair bou-
wen met hout komt kijken. De deelnemers hebben verschillende achtergronden:
van producent tot aannemer en van toeleverancier tot architect. Zo ontstaat er
een mooie interactie. En dat is precies wat we vooraf voor ogen hadden.”

TNO verzamelt praktijkkennis circulair bouwen
met hout

8 Aannemer nr. 5 – September 2021

updAte

06-07-08-09-10_update.indd 8 19-08-21 16:16

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.