Aannemer 5 – 2021 – pag. 9

20.000 reviews op Bouwnu
Vergelijkingssite bouwnu.nl heeft de 20.000ste review van een con-
sument ontvangen. In dit geval door een tevreden klant uit Oud-Gas-
tel over de prestaties van Maas-Jacobs Bouwbedrijf B.V. uit Zundert.

Op de review- en vergelijkingssite voor de bouw – geïntroduceerd in
2014 – geven klanten feedback op de prestaties van aannemers op
het gebied van onder meer (seriematige) nieuwbouw, verbouw,

renovatie en aan-, op-, en
uitbouw. Jaarlijks reikt
Bouwnu ook prijzen uit voor
de best beoordeelde bouw-
bedrijven, in verschillende
categorieën.
Steeds meer bouwbedrijven
vinden hun weg naar het
platform om zichzelf op
transparante wijze te profi-
leren door middel van
reviewmarketing. Gemiddeld
ontvangen bouwers een
mooi rapportcijfer van 7,6
voor hun werkzaamheden.
Die tevredenheid vertaalt
zich ook terug in het aantal
aanbevelingen: maar liefst
87,6 procent van de consu-
menten raadt anderen hun
aannemer aan.

Gevel Op Maat optimaliseert hoeveelheden
Gevel Op Maat is een nieuwe BIM-service van Jongeneel, leve-
rancier van hout- en bouwproducten. Het programma bere-
kent en optimaliseert de hoeveelheden en afmetingen van de
te gebruiken materialen en signaleert clashes in
een vroeg stadium.

Gevel Op Maat kan .ifc-bestanden lezen en gebruiken en
zet deze om in .dwg-bestanden voor CNC-machines.
Hiermee ontvangt de klant precies dat materiaal wat de
tekening laat zien. Het programma maakt de gevelinde-
lingen voor de meest voorkomende vlakke gevelbepla-
ting in verschillende diktes. Gevel Op Maat houdt reke-
ning met maximale plaatmaten, hoekaansluitingen en
dilatatievoegen. Het programma minimaliseert zaagver-
lies en maakt zaagstaten.
Het biedt Jongeneel-klanten inzicht in de plaatmateralen
die ze nodig hebben voor het ontwerp in elk gewenst
bestandsformaat, zowel in 2D als in 3D. Het programma
signaleert vroegtijdig clashes zoals overlapping in hoe-

kaansluitingen en past deze aan. Ook bewerkingen als frezen en boren
kunnen meegenomen worden. Jongeneel kan deze bewerkte delen
gelabeld en gesorteerd afleveren op de bouwplaats.

9nr. 5 – September 2021 Aannemer

06-07-08-09-10_update.indd 9 19-08-21 16:16

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.