Aannemer 5 – 2022 – pag. 10

Tienduizenden bezoekers op Dag van de Bouw

Tijdens de Dag van de Bouw, die 18 juni 2022 plaatsvond,
maakten tienduizenden bezoekers gebruik van de moge-
lijkheid om een of meer van de 144 opengestelde bouw-
plaatsen te bezoeken: van ziekenhuizen en sluizen tot
dijken en stations.

De Dag van de Bouw is een initiatief van Bouwend Nederland.
Tijdens die dag zetten bouwplaatsen in heel Nederland de hekken
open. Bezoekers kunnen kennismaken met alle bijzondere technie-
ken en innovaties van de bouw en infra en de opdracht die de sec-
tor heeft om Nederland klaar te maken voor de toekomst. Op een
van de bouwplaatsen op de Afsluitdijk werd de Dag van de Bouw

feestelijk geopend door Mark Harbers,
minister van Infrastructuur en
Waterstaat en Bouwend Nederland-
voorzitter Maxime Verhagen.
De 144 opengestelde bouwplaatsen
konden ondanks het warme weer
rekenen op een grote stroom van
bezoekers. Zo daalden in Vlaardingen
2600 bezoekers af in de bouwkuip van
de nieuwe Blankenburgverbinding
onder de Nieuwe Waterweg. De
Alexiatunnel in Hilversum werd
bezocht door ruim 4000 bezoekers.
Aan de Parade in Den Bosch kon de
renovatie van het theater rekenen op
meer dan duizend geïnteresseerden.
In het Zeeuwse Terneuzen was de
bouwlocatie van de nieuwe zeesluis
zeer in trek, bijna tweeduizend
mensen bezochten dit bijzondere
project.

Nieuwe tool TNO voor inzet duurzamer beton

TNO heeft een nieuwe aanpak en tool ontwikkeld, gericht op
de inzet van duurzamere betonsoorten en hergebruik van
secundaire grondstoffen. Hiermee moet het voor partijen in de
bouw eenvoudiger worden om duurzaam beton toe te passen.

Volgens TNO is de bouwsector goed voor maar liefst 40 procent van
het energiegebruik in Nederland en een derde van de totale CO2-uit-
stoot. De helft van al het bouwmateriaal is beton. Er valt dus nog
veel winst te boeken door beton te verduurzamen. Tot nu toe wor-
den deze duurzame materialen nog niet grootschalig ingezet, met
name doordat toepassing in betonconstructies complex is: aan de
ene kant is er verandering gaande in het beton dat we altijd al ken-
den en aan de andere kant komen er steeds meer eisen; een con-
structie moet niet alleen veilig en betaalbaar zijn, maar ook duur-
zaam en circulair.

De nieuwe aanpak, voluit ‘Materiaal gedreven Multi-criteria Ontwerp-
optimalisatie’ (MIMO), is een ontwerpaanpak voor duurzamer beton
die helpt bij het maken van optimale keuzes voor meerdere betrok-
ken partijen: opdrachtgevers, bouwbedrijven, aannemers, sloopbe-
drijven, recyclingbedrijven. De MIMO-aanpak vormt een knooppunt
tussen data, modellen en slimme optimalisatiesoftware. Informatie
over lokaal beschikbare grondstoffen staat centraal: ‘resource based
engineering’. Bijvoorbeeld, van elementen of korrels uit betonpuin
worden de materiaaleigenschappen bepaald, de data. Daarnaast wor-
den gelijktijdig alle eisen meegegeven, zoals minimaliseren van
milieu-impact en kosten, maar ook het maximaliseren van veiligheid.
MIMO verwerkt de data vervolgens met behulp van rekenmodellen
tot ontwerpscenario’s die optimaal en meetbaar voldoen aan de ver-
schillende eisen tegelijk. De gebruiker kan nu eenvoudig afwegen wat
het beste scenario is op basis van wensen en planning.

10 Aannemer nr. 5 – September 2022

UPDATE

08-09-10-11_update.indd 10 25-08-2022 15:09

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.