Aannemer 5 – 2022 – pag. 11

Eerste biobased hypotheek bij Triodos

De Triodos Bank lanceert als eerste bank in Nederland een
‘biobased hypotheek’. De rente van de hypotheek is gekop-
peld aan de materiaalkeuze van de woning.

De bank wil met de biobased hypotheek klanten stimuleren duurzame
keuzes te maken. Triodos Bank kijkt bij de aanvraag van een een der-
gelijke hypotheek naar de MilieuPrestatie Gebouwen (MPG).
Hoe lager die waarde, hoe duurzamer het gebouw. Klanten met een

woning met minimaal label A+++ of A++++ en een MPG-waarde van 0,45
of lager komen in aanmerking voor de extra lage rente.
Triodos vindt wel dat de huidige rekenmethodieken en MPG-standaar-
den nog onvoldoende rekening houden met de CO2-opslag van bij-
voorbeeld hout. Om die reden hanteren ze een alternatieve berekening
die de CO2-opslag en circulariteit beter waardeert. Externe partner Alba
Concepts voert de berekeningen uit.

Metselrobot naar de bouwplaats

Binnenkort wordt het mogelijk om een robot in te zetten voor
metselwerk. Na de vakantie worden de eerste twee exemplaren
met de naam PAX ingezet op de bouwplaats, vertelt directeur
Jeroen-Bas Menschaar van ontwikkelaar ROPAX.

“De echte testfase is nu ten einde, maar het testen stopt niet. Ballast
Nedam is in het afgelopen jaar betrokken geweest bij de eindontwik-
keling van de PAX en heeft de eerste twee productversies aangeschaft.
Laudy Bouw & Ontwikkeling en Heddes Bouw & Ontwikkeling zullen
deze metselrobots in de praktijk gaan gebruiken.
Het afgelopen jaar werd er volop getest in de fabriek en op een bouw-
plaats. Bij het testen op de bouwplaats kwamen verschillende uitda-
gingen naar voren. “De mortel bijvoorbeeld moest in onze machine
verwerkbaar zijn.” Daarvoor werd er samengewerkt met Remix. Dit
bedrijf ontwikkelde Robomix, een verpompbare metselmortel met een
lage pompweerstand, een hoge ‘groene sterkte’ (stabiliteit) en een ver-
lengde verwerkbaarheid.
Een andere praktische uitdaging was de tolerantie van bakstenen.
Menschaar: “We meten de bakstenen en hebben daar een algoritme

bij bedacht. De machine rekent hiermee vooraf uit hoe hij de stenen
gaat leggen. Tevens is er op de machine een zaag aanwezig om stenen
op formaat te zagen en zo het verband te kunnen aanpassen.” De robot
kan nu waalformaat en dikformaat bakstenen aan. In de toekomst
moet de robot ook smallere bakstenen kunnen verwerken.

11nr. 5 – September 2022 Aannemer

Snel akkoord over loonsverhoging voor bouw en infra

De vakbonden en werkgevers in de Bouw & Infra bereikten
onlangs een onderhandelingsakkoord. Belangrijkste uit-
komst is een loonsverhoging van 5 procent, de hoogste stij-
ging ooit. De afspraken zijn definitief na instemming van de
vakbondsleden en de werkgeversachterban.

De nieuwe cao geldt voor 1 jaar en loopt tot en met 31 december
2023. Het akkoord was er snel, mede door de arbeidsmarktkrapte,
de energietransitie en de enorme woningbouwopgave.
George Raessens, voorzitter Bouwend Nederland: “Juist nu willen
cao-partijen afspraken maken die helpen waar dat kan. Er zijn werk-
nemers die het echt lastig hebben. Werkgevers zien dit. De cao-par-

tijen hebben gekozen voor deze snelle en duidelijke oplossing. We
laten daarmee zien dat we gezamenlijk de verantwoordelijkheid
nemen in deze moeilijke periode. En we bevestigen, in tijden van
arbeidsmarktkrapte, dat de bouw & infra een aantrekkelijke sector is
en blijft om in te werken.”
Hans Crombeen, bestuurder FNV Bouwen en Wonen: “Het is een
loonsverhoging die nooit eerder is betaald aan de werknemers in de
bouw & infra. Het past bij de hoge inflatie, waardoor werknemers
steeds meer moeite hebben om in hun levensonderhoud te voor-
zien. Wij zijn blij met dit snelle akkoord omdat het betekent dat de
werknemers die loonsverhoging ook krijgen als zij die nodig heb-
ben.”

08-09-10-11_update.indd 11 25-08-2022 15:09

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.