Aannemer 5 – 2022 – pag. 15

Timmeren aan monumenten
Het komende schooljaar start in de regio Noord-Brabant en Nij-
megen de eerste groep studenten aan de ‘NCE-Erfgoedschool’.
Deze school is de vrucht van een kersverse samenwerking van
het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen (NCE) met erkende
restauratiebedrijven, ROC’s, Bouwmensen en Bouwschool.
Doel is meer mbo-studenten allround timmeren en metselen op
het spoor te zetten van een toekomst in de restauratie. De res-
tauratiesector heeft behoefte aan meer jongeren die al tijdens
hun opleiding kiezen voor het zich bekwamen in monument-
restauratie. Daarnaast is ook een betere aansluiting van de
diverse opleidingen op het restauratievak gewenst.
De NCE-Erfgoedschool voorziet in leer-werkplekken bij erkende
restauratiebouwbedrijven, die de studenten de mogelijkheid bie-
den het vak te leren kennen en te ervaren of het bij hen past.

15nr. 5 – September 2022 Aannemer

14-15_fotospread.indd 15 25-08-2022 15:10

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.