Aannemer 5 – 2022 – pag. 16

Losse gevelplaten
door onvoldoende
spouwventilatie
Gevels moeten geventileerd worden, zodat eventueel doorslaand vocht of condens in de
spouw naar buiten toe wordt afgevoerd en de gevel kan drogen. Er zijn echter ook geveltypen
waarbij dit niet geldt. In dit artikel omschrijven we een schade waarbij onvoldoende
ventilatie leidde tot het loskomen van gevelplaten.

Tekst en foto’s M. Straathof en O. Kettlitz, Kettlitz Gevel- en Dakadvies B.V., Utrecht

In de hier beschreven schadecase wordt het belang van
ventileren van de spouw bij de toepassing van vochtgevoeli-
ge materialen geïllustreerd. Het betreft een circa twintig jaar
oud woningcomplex. Bij dit gebouw is op een houten ach-
terconstructie een HPL-gevelbekleding aangebracht. De
gevelbekleding blijkt plaatselijk los te komen. Er is onder-
zoek gedaan naar de oorzaak en de manier waarop een en
ander verholpen kan worden. Maar eerst een stukje theorie.

Wel of niet ventileren
De gevelafwerking fungeert als regenjas die een groot deel
van de vochtbelasting van buiten weert. Vocht in een gevel-
spouw moet worden afgevoerd om op termijn de aantasting
van materialen, een teruglopende isolatiewaarde, risico’s op
lekkage e.d. te minimaliseren. Echter als er sprake is van

Foto links
Deel van het

gevelaanzicht met
een loszittende plaat

die naar buiten
steekt.

Foto rechts
Het overstek met

verdwenen
schroeven en

duidelijke sporen van
veroudering.

vochtopbouw in de spouw door regen en/of kou (in dat
laatste geval leidend tot condensvorming), dan zal de bui-
tenlucht over het algemeen ook een hoge vochtigheids-
graad bezitten. Ventilatie leidt dus op die momenten niet tot
de afvoer van vocht vanuit de spouw – vochtige lucht kan
immers nauwelijks meer vocht opnemen – maar tot aanvoer
van vocht naar en in de spouw. Waarin zit dan het ‘geheim’?
Dat zit in de tijd. Na een koude of natte periode volgt er
altijd weer een drogere of warmere periode, waarin de ven-
tilatielucht wel vocht kan opnemen en afvoeren. Dit principe
kan echter alleen werken als er in de spouw materialen
aanwezig zijn die, zonder dat dit tot aantasting leidt, tijdelijk
het vocht in de spouw kunnen vasthouden. Bij metselwerk
kunnen bakstenen die functie verzorgen en bij houten con-
structies de houtmaterialen, mogelijk in combinatie met de

16 Aannemer nr. 5 – September 2022

BOUWSCHADE

16-17_bouwschade.indd 16 25-08-2022 15:10

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.