Aannemer 5 – 2022 – pag. 20

De bouwsector staat volgens de Nederlandse Arbeids-
inspectie nog altijd in de top 5 van sectoren met het hoog-
ste aantal slachtoffers van ongevallen op de werkplek.
Desondanks was er recent ook goed nieuws: het aantal
ongevallen is dalende, ondanks dat er nog steeds veertien
doden te betreuren waren in 2020 (bron: GCVB).
Een aantal jaren geleden sloeg een groepje toonaangevende
bouwbedrijven en opdrachtgevers in de bouw en de weg-,
water- en spoorinfra samen met adviesbureaus de handen
ineen om te komen tot een betere veiligheidscultuur. Dat
resulteerde in de Governance Code Veiligheid in de Bouw.
In dit protocol stimuleren de ondertekenaars in de gehele
bouwketen veilig gedrag, sporen ze aan tot een inventarisa-
tie en terugdringen van veiligheidsrisico’s op de bouwplaats

en handhaving van veiligheid gedurende het gehele proces
van werkvoorbereiding en uitvoering. Verder pleit de code
voor uniforme veiligheidsregels en richtlijnen en meer scho-
ling van medewerkers op het gebied van veiligheid op de
bouwplaats.
Volgens Bas Roordink van de GCVB schort het in de bouw-
sector vooral aan die handhaving. “Collega’s moeten elkaar
meer aan durven spreken op onveilig gedrag of onveilige
situaties en daarover ook met hun leidinggevenden praten.
Dat vergt verantwoordelijkheid, leiderschap en ketensamen-
werking. Daarom staan deze drie kernwaarden centraal in de
GCVB.”

Safety Culture Ladder
Eén van die instrumenten om bedrijven en leveranciers in
de bouw veiliger te laten werken is de Safety Culture Ladder,
jaren geleden opgetuigd door ProRail en in 2016 in beheer
genomen door NEN. De SCL richt zich vooral op het stimule-
ren van het veiligheidsbewustzijn van de deelnemende

‘Je veilig gedragen is belangrijker
dan het instellen van een aantal
maatregelen’

Een beter bewustzijn
rond veilig werken is

een belangrijke
factor bij het

terugdringen van
onveilige situaties.

20 Aannemer nr. 5 – September 2022

GEZOND EN VEILIG WERKEN

18-19-20-21_veilig.indd 20 25-08-2022 15:11

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.