Aannemer 5 – 2022 – pag. 21

bedrijven en telt vijf treden. Per 1 januari 2024 is het ver-
plicht om namens VIA (Veiligheid in Aanbestedingen) bij
aanbestedingen te voldoen aan trede 3. Dit houdt concreet
in dat elke inschrijver in elk geval reactief ad hoc handelt
op onveilig gedrag en onveilige situaties (trede 2) en veilig-
heidsregels heeft opgesteld waarbij de betrokkenheid voor-
al ligt bij het management (trede 3). Op niveau 4 zit veilig-
heid in de haarvaten van het bedrijf en wordt er continu
geïnvesteerd in het veiligheidsbewustzijn. Medewerkers wor-
den aangespoord elkaar aan te spreken op onveilig gedrag
en verbeteringen worden stelselmatig ingevoerd. Er wordt
vooruit gedacht. Bij de hoogste trede 5 is veilig werken in
alle bedrijfsprocessen geborgd, alsmede bij leveranciers en
co-partners.

Positief voorbeeld voor anderen
Wie zijn zaken op dit gebied al behoorlijk op orde heeft is
Hegeman Bouw & Infra, met vestigingen in Nijverdal en
Amersfoort. Het bedrijf richt zich met circa 150 medewerkers
op utiliteitsbouw, renovatie/transformatie en civieltechni-
sche werken en zit op trede 4 van de Safety Culture Ladder.
Aanjager hierbij is financieel directeur Bart Schröder, die
ook verantwoordelijk is voor het veiligheidsbeleid bij zijn
werkgever. In 2014 kwam hij bij Hegeman Bouw & Infra bin-
nen en zag dat het veiligheidsgedrag bij de medewerkers te
wensen overliet. “Procedureel hadden we alles wel voor
elkaar, maar je veilig gedragen is belangrijker dan het instel-
len van een aantal maatregelen.”
Onder het motto ‘Veiligheid is van ons allemaal’ ging Schrö-
der letterlijk en figuurlijk op de zeepkist staan om de
gewenste veiligheidscultuur te kweken. Hij richtte een kern-
team op dat hiervoor moest zorgen en introduceerde de
eerder genoemde Safety Culture Ladder. Naast het beschik-
baar stellen van allerlei veiligheidsmiddelen, stimuleerden
het kernteam en management een veilige bedrijfscultuur.
“Dat betekent onder meer het bespreekbaar maken van
onveilig gedrag en onveilige situaties op de bouwplaats.
Voor dergelijke meldingen moet de deur altijd openstaan.
Ik heb continu bij bijeenkomsten gehamerd op de kern-
waarden: ik ben een positief voorbeeld voor anderen als het
om veiligheid gaat, ik meld onveilige situaties en ik maak
(on)veiligheid bespreekbaar.”

Meldapp en Dag van Veiligheid
Intussen heeft Hegeman Bouw & Infra allerlei instrumenten
gelanceerd om het gewenste gedrag te creëren. Zo is er een
app voor het melden van onveilige gedragingen of situaties
op de bouwplaats en voor de registratie van veiligheidsinci-
denten. Het management en kernteam geven projectteams
een cijfer voor veilig werken en bij een positief resultaat
wordt er getrakteerd op gebak. Bijzonder hierbij is dat colle-

ga’s elkaars werkplek inspecteren en beoordelen. Verder is
er een ideeënbus gelanceerd voor goede suggesties om vei-
ligheid te verbeteren en reikt het bedrijf jaarlijks een award
uit voor de veiligste onderaannemer die met Hegeman
Bouw & Infra samenwerkt. Vorig jaar won de materieeldienst
van VolkerWessels deze onderscheiding, omdat ze proactief
meedacht over een veilige inrichting van de bouwplaats.
Verder organiseert het bedrijf jaarlijks de Dag van de Veilig-
heid, waarop diverse trainingen en workshops worden geor-
ganiseerd.
Kortom een hele waslijst van instrumenten om continu te
investeren in versterking van het veiligheidsbewustzijn bij
medewerkers en ze aan te sporen elkaar aan te spreken op
onveilig gedrag. Dat is kenmerkend voor trede 4 van de
Safety Culture Ladder. “Dat niveau hebben we vorig jaar
oktober gehaald”, zegt Schröder met gepaste trots. “Natuur-
lijk gaat het bij ons niet altijd even goed, maar ik signaleer
steeds minder onveilig gedrag en onveilige situaties die niet
gemeld worden. We zijn continu bezig om ook onze onder-
aannemers en toeleveranciers zover te krijgen dat ze op
hetzelfde niveau met veiligheid omgaan als wij”, zegt Schrö-
der. Eén ding weet hij zeker: “Zonder het gebruik van de
Safety Culture Ladder waren we niet zo ver gekomen.”

De kernwaarden van veiligheid bij Hegeman Bouw & Infra.

21nr. 5 – september 2022 Aannemer

18-19-20-21_veilig.indd 21 25-08-2022 15:11

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.