Aannemer 5 – 2022 – pag. 22

Greenworks ondersteunt
ook kleine aannemer in
circulair bouwproces
Duurzaam en circulair bouwen. De aannemer, hoe klein zijn bedrijf ook is, komt
er niet meer onderuit. Wet- en regelgeving wordt steeds dwingender en de markt
vraagt een grotere inspanning op dit gebied. Voor de kleine aannemer is het best
een uitdaging een circulair bouwproces ingericht en georganiseerd te krijgen.
Raab Karcher staat vooral deze groep met raad en daad terzijde met behulp van
het Greenworks-label.

levenscyclusanalyse afgeleide eigenschappen. Deze
eigenschappen variëren van het onttrekken van
grondstoffen aan de natuur, transportafstanden,
onderhoud tijdens gebruik, gebruik van duurzame
energie tijdens de productie, tot de mate van
herbruikbaarheid en recyclebaarheid van het
product. Via een gefilterd zoeksysteem zijn de
eigenschappen van een product zeer makkelijk
te vinden. Voor elk Greenworks-product is een
productinformatieblad opgesteld. Behalve
informatie over samenstelling, productie, technische
specificaties en verpakkingswijze, is te zien over
welke certificaten en labels het product beschikt.

Zo vroeg mogelijk om tafel
Volgens Hospers is het belangrijk dat de
medewerkers van Greenworks zo vroeg mogelijk
aan tafel zitten bij een bouw- of renovatieproject;
het liefst in de fase van voorontwerp. Dan is het
mogelijk om een gedegen advies te geven over
welke producten en materialen het meest geschikt
zijn en hoe ze in de juiste samenhang kunnen
worden toegepast. Bovendien is het in die fase veel
makkelijker om de gehele keten mee te nemen in
de filosofie en werkwijze van Greenworks. “Helaas
komt het nog steeds voor dat ondanks de circulaire
eisen en wensen van opdrachtgevers, de uitvoerende
partijen keuzes voor duurzame materialen op
hun beloop laten, omdat zij niet goed weten waar
de juiste informatie op te halen is waardoor de
opdrachtgever niet de gewenste kwaliteit krijgt. Dat is
een gemiste kans, want steeds meer opdrachtgevers
verlangen van de hoofdaannemer dat zij met de
toeleveranciers en partners de verantwoordelijkheid

Niet voor niets benoemt Gerhard Hospers, manager
Greenworks van Raab Karcher, de mkb-aannemer.
Deze categorie is in de bouwbranche het meest
vertegenwoordigd. Gezien de enorme drukte en
hectiek op dit moment en het gebrek aan personeel
is het voor kleine aannemersbedrijven lastig zich
ook nog te verdiepen in het circulair, duurzaam
bouwen. Niet alleen wat betreft de keuze van
producten en materialen, maar ook als het gaat om
de manier waarop je het proces van inkoop tot en
met verwerking en communicatie met ketenpartners
inricht en organiseert. Behalve het kleinschalige
bouwbedrijf kunnen ook de minder grote installatie-
en materiaalbedrijven op dit terrein wel wat externe
hulp gebruiken van een expert zoals Greenworks.
“Daar is behoefte aan”, vertelt Hospers. “Dat blijkt wel
uit het feit dat aannemers ons steeds vaker vragen
om mee te denken bij de invulling van de circulaire
eisen en ambities in aanbestedingen.”

Greenworks-label
Raab Karcher richtte alweer tien jaar geleden
het Greenworks-label op om de gebouwde
omgeving duurzamer te maken en de gehele
keten van opdrachtgever en ontwerper tot alle
uitvoerende partijen daarin mee te nemen door
middel van educatie (de Greenworks Academy),
informatie via productbladen en presentaties,
projectondersteuning voor individuele
bedrijven en bouwteams en uiteraard een
duurzaam productassortiment van bouw- en
installatiematerialen.
Elk Greenworks-product krijgt een bepaalde
score aan de hand van elf specifieke, van de

22-23_raabkarcher.indd 22 25-08-2022 15:19

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.