Aannemer 5 – 2022 – pag. 26

leermeester mee als ze op pad gaan. “We houden een vinger
aan de pols”, vertelt Van Zundert. “We lezen de rapportages
van de leerlingbegeleider van Bouwmensen en kijken hoe
stagiairs in hun vel zitten en met tegenslag omgaan. We
proberen er voor hen te zijn en ze op hun gemak te stellen.
Genoeg aandacht geven, niet te veel. We willen ze de kans
geven dingen zelf te ontdekken en zelfstandig hun vakman-
schap te ontwikkelen.”
Een mindere dag hebben mag soms, maar niet te vaak, vindt
Van Zundert. Cruciaal is de wisselwerking met de begeleider.
De ene stagiair heeft meer begeleiding nodig, de andere
juist meer zelfstandigheid. De leermeester moet dat aan-
voelen. Het is, zeg maar, Fingerspitzengefühl. Van Zundert:
“Als het dan nog niet gaat? Dan is het beter voor de leerling
om de horizon te verbreden en iets anders te zoeken. Ik had
er laatst een die liep met zijn ziel onder de arm. Hij is nu
verhuizer en heeft het naar zijn zin.”

Geslaagde samenwerking
Stagiair Yor-Ell Bunschoten (19) heeft goede ervaringen met
bouwbedrijf Roosdom Tijhuis in Rijssen. Bunschoten zit
momenteel in het examenjaar Middenkaderfunctionaris
Bouw (MBO 4). Hij werkt drie dagen per week en studeert
twee dagen aan het Techniek College in Rotterdam. Bij

Roosdom Tijhuis is Bunschoten werkvoorbereider. Hij zorgt
voor goede tekeningen, onderhoudt contacten met onder-
aannemers, bestelt materialen en beantwoordt mails. “Zodat
het buiten niet fout gaat.”
In februari 2020 begon Bunschoten voor Roosdom Tijhuis op
de bouwplaats als timmerman. Zijn begeleider was “van de
oude stempel, die ging bijna met pensioen”. Schoolopdrach-
ten deden ze samen en Bunschoten mocht gelukkig het
werk doen dat bij zijn opleiding past. Alles wat hij wilde
weten, legde zijn begeleider kalm en duidelijk uit. Al met al
een geslaagde samenwerking. Daarna ging hij als werkvoor-
bereider aan de slag op het filiaal in Capelle a/d IJssel.
Bunschoten: “Hier is alles wat formeler. Als ik vragen heb,
maken mijn collega’s altijd tijd voor me, maar niet meteen.
Als het druk is, komen ze er later op terug.” Een belangrijk
deel van Bunschotens werk is tekeningen controleren. Als
hij problemen ziet, stuurt hij de tekening mee als bijlage in
de mail en belt hij nog even met de tekenaar op het hoofd-
kantoor. Ze kijken samen in de computer naar de tekening
en lossen het probleem op. Dat loopt prima. Alleen overleg
via Teams met vijftien collega’s is soms lastig. “Als je wat
wilt zeggen, duurt het tien minuten voordat je ertussen
komt. Maar dat heeft met communicatie te maken. Over de
begeleiding zelf heb ik geen klachten.”

26 Aannemer nr. 5 – September 2022

OPLEIDING

24-25-26_opleiding.indd 26 25-08-2022 15:20

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.