Aannemer 5 – 2022 – pag. 28

Mortel voor dekvloeren
Cementitious DCS van Quartzline is een kant- en-
klare droge cementgebonden mortel voor het traditio-
neel smeren van dekvloeren. Cementitious DCS vol-
doet aan NEN-EN 13813, dekvloermortel en
dekvloeren. Dit product is aan te brengen in laagdik-
ten vanaf 30 mm. Sterkteklasse is CT-C12-F2. De mortel
is geschikt voor het op traditionele wijze smeren van
normaal te belasten dekvloeren in woning- en utili-
teitsbouw. Het is te gebruiken voor het aansmeren
van dekvloeren onder afschot.

Quartzline
www.bouwproducten.nl

Circulaire platdakbedekking van
restafval
Wienerberger en Leadax brengen samen een nieuwe, circulaire plat-
dakbedekking op de markt: Leadax Roov.

De dakbedekking is gemaakt van PVB-folie uit
veiligheidsglas. Dit maakt glas voor bijvoor-
beeld gebouwen en auto’s sterker. Het dient
nu als belangrijkste grondstof voor de Leadax
Roov dakbedekking.
De nieuwe dakbedekking heet een levens-
duur van minimaal dertig jaar en is daarna
zelf ook weer recyclebaar. Dat heet een gun-
stige invloed op de MilieuPrestatie Gebouwen.
Leadax Roov wordt zonder vuur of hitte aan-
gebracht. De verwerkingsproducten voor de
dakbedekking zijn waar mogelijk ook uit PVB-
resten gemaakt.

Wit dak
De dakbedekking is wit, voor een hoge refl ec-
tiewaarde. Daardoor wordt het binnen minder

snel warm. Volgens de producenten is een witte ondergrond boven-
dien gunstig voor pv-panelen. De productie van de dakbedekking
vindt plaats in Nederland en in Ede is inmiddels het eerste dak
bekleed met het nieuwe product.

Loodvervanger
Pandser Fast Flash van fabrikant Berdal in Almelo is een fl exibele, duurzame en mili-
euvriendelijke vervanger voor daklood. Met dit product kan een water- en luchtdich-
te afwerking van onder andere gevels en schoorstenen eenvoudig gerealiseerd wor-
den. Door de zelklevende achterzijde blijt het product op z’n plek en is het direct
toe te passen op praktisch alle dakmaterialen. Fast Flash is leverbaar in de kleuren
grijs, antraciet, zwart en terracotta.

Berdal Rubber & Plastics
www.bouwproducten.nl

28 Aannemer nr. 5 – September 2022

27-28-33-48_productnieuws.indd 28 25-08-2022 16:37

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.