Aannemer 5 – 2022 – pag. 3

3nr. 5 – September 2022 Aannemer

INHOUD

Bouwen aan de toekomst
Deze zomer konden kinderen op vliegveld Twen-
the al hun energie kwijt in het tijdelijke kinder-
themapark ‘Wij Bouwen de Toekomst’, een initia-
tief van Bouwend Nederland en Techniek
Nederland. “Veel kinderen weten nog niet hoe
leuk het kan zijn om iets te bedenken en het ook
nog te bouwen”, aldus algemeen directeur Fries
Heinis van Bouwend Nederland. “Daarom zetten
we deze voor ons compleet nieuwe vorm van
arbeidsmarktcommunicatie in.”
In de vorige Aannemer berichtten we al over een
soortgelijk initiatief: Bouwbase. Dat is een pop-
up kinderbouwplaats die in Friesland rondreist,
waar leerlingen uit groep 7 en 8 zelf kunnen
ervaren wat de bouwsector allemaal voor ze in
petto heet.
Het is goed dat kinderen op een speelse manier
in aanraking komen met de bouwsector; de
instroom van jonge mensen in het bouwonder-
wijs is immers een grote uitdaging. Misschien
wordt door dit soort ‘arbeidsmarktcommunicatie’
nu het zaadje geplant dat later zal leiden tot de
keuze voor een bouwgerelateerde opleiding.
Maar dan nog: 55 procent van de instromende
jongeren verlaat de sector binnen twee jaar. In
de begeleiding op de werkvloer gaat het regel-
matig mis. Om uitstroom te voorkomen,
is het van belang dat leerlingen tij-
dens hun stage goed begeleid wor-
den. In deze Aannemer vind je
daarom een paar voorbeelden van
geslaagde samenwerkingen tus-
sen stagiairs en hun bege-
leiders. Want: niet alleen
de stagiair, ook de vol-
wassen begeleider die
de leerling enthousi-
ast houdt, bouwt aan
de toekomst.

Wouter de Vries
Reageren?
w.devries@eisma.nl

RUBRIEKEN
Update 10
Bouwschade 16
Producten 27/28/33/48
Arbitrage 54

COLUMNS
Column Bert 13
Column Richard 58

4

24

50 56

18

40

Energieneutrale woningen:
praktijkprestaties

Leerlingen begeleiden is een
kunst

Keurmerk voor steenstrip-
gevelisolatiesystemen

Hilti introduceert nieuw
accuplatform Nuron

Hart voor bouwen:
Cees van Dillen

Safety Culture Ladder stimuleert
veilig gedrag

Bouwfysische meerwaarde van
biobased bouwen benutten

digiGO maakt aannemers
‘slimmer en sneller’

34

44

03_inhoud.indd 3 29-08-2022 07:59

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.