Aannemer 5 – 2022 – pag. 37

de keten in de weg. Terwijl de (bouw)opgaven van de bran-
che fors zijn. Er moet gebouwd en gerenoveerd worden. En
niet zo’n beetje ook.
Digitalisering kan een middel zijn om versneld aan te sluiten
op de maatschappelijke vraag naar meer woningen en een
antwoord op de vraag naar energieneutrale en circulaire
bouwwerken. Om gedigitaliseerde informatie deelbaar te
krijgen, het kennis- en innovatieniveau binnen de bouwsector
te verhogen en een gelijk speelveld te creëren, moeten
betrouwbare en bestendige diensten de totstandkoming van
een open netwerk stimuleren, vindt digiGO. Met als uiteinde-
lijk resultaat een DSGO waarin deelnemers informatie op
basis van open standaarden gekoppeld aanbieden en delen.

Circulariteit ‘digimeten’
Volgens digiGO leidt brede beschikbaarheid van (big) data
tot nieuwe ideeën en functionaliteiten in de markt. Zo kan
circulair bouwen worden aangejaagd en versneld. Er is
namelijk geen breed gedragen en wetenschappelijk onder-
bouwde methode om circulariteit te meten gedurende de
gehele levenscyclus. Marc van den Berg en Li Jiang van Uni-
versiteit Twente willen daar iets aan doen met hun versnel-
lingsproject ‘Digimeten en weten van circulariteit’. Van den
Berg licht toe: “In diverse levenscyclusfasen hebben bouw-
partners behoefte aan relevante informatie voor hun beslis-
singen over circulariteit. Wij ontwikkelen daarom een digita-
le methode om het circulair potentieel inzichtelijk te

Li Jiang en Marc van
den Berg in The
Gallery op de campus
van Universiteit
Twente. Gedurende
twee jaar
onderzoeken zij hier
circulariteit,
informatiedeling,
ketensamenwerking
en open
standaarden. (Foto:
Joris Telders, JTD
Producties)

37nr. 5 – september 2022 Aannemer

34-35-36-37-38_digigo.indd 37 25-08-2022 16:38

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.