Aannemer 5 – 2022 – pag. 43

voldoende luchtvochtigheid kan opnemen en ook weer
afgeven. Die principes waren bekend, alleen was er geen
noodzaak om te isoleren in die tijd.”
Dat is nu anders. “Maar: ga je minerale wol of piepschuim
toevoegen aan een dampopen constructie, dan zorgt dat
voor problemen voor het oude gedeelte. Met natuurlijke
maatregelen maak je de dampopen constructie gewoonweg
dikker. De nieuwe én oude laag kunnen met vocht omgaan
en warmte bufferen. Minerale wol begint te rotten als die
vochtig wordt en verliest de isolatiewaarde. Een houtvezel-
plaat kan met waterdamp omgaan en verliest daardoor zijn
isolatiewaarde niet.”

Nieuwbouw
De nieuwbouw is een volgend terrein waar de adviseurs
stappen willen zetten, met het voorbeeld uit Oostenrijk als
stip op de horizon. Maar dit past niet in het kader van de
Nederlandse bouwregelgeving op het gebied van ventilatie
en verwarmen/koelen. Drath: “Een BENG-berekening kan
niet goed omgaan met de voordelen van de biobased mate-
rialen, waardoor er in de berekening een hogere energie-
vraag is dan in praktijk. En in een BENG-berekening dient
altijd een verwarmingssysteem aanwezig te zijn. Je kunt niet
aanklikken: ik verwarm niet. Dus is een gebouw zonder ver-

warming niet door te rekenen in BENG en is er geen ener-
gielabel te genereren. Terwijl: als je niet hóéft te verwarmen
zou dat natuurlijk de maximale score in BENG moeten ople-
veren.”
Biobased en dampopen concepten zonder installaties
komen momenteel slecht uit de verf. Taal: “Als er in tenders
keihard gescoord wordt op BENG, is het heel moeilijk om
met dergelijke concepten te winnen. Daarin moeten we
beweging gaan zien van de overheid. In het Bouwbesluit zit
wel gewoon artikel 1.3 Gelijkwaardigheid. Dus: als je onder-
bouwd kunt aantonen dat iets gelijkwaardig is of beter, dan
is het een geaccepteerde oplossing.”
Een WUFI-simulatie voor tien jaar kan dan bijvoorbeeld uit-
wijzen dat er geen koeling nodig is. Waarmee het gesprek
over de oververhittingseis TOjuli kan worden gevoerd. Taal:
“We pellen dat af. Dat TOjuli-getal is er omdat er met beter
geïsoleerde woningen met veel zontoetreding vaak overver-
hitting plaatsvindt. Daarom is die comforteis toegevoegd
aan BENG. Wij kunnen dan met een simulatie aantonen dat
die oververhitting niet plaatsvindt. Dan heb je wel nog een
gesprek met je vergunningverlener, maar dan kun je die stap
gaan maken. Dat is voor ons de haak waar we dit aan
ophangen.”

Natuurlijke isolatiematerialen zoals houtvezel kunnen warmte veel langer bufferen dan traditionele isolatiematerialen.

43nr. 5 – september 2022 Aannemer

40-41-42-43_aveco.indd 43 25-08-2022 16:40

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.