Aannemer 5 – 2022 – pag. 57

Mooiste aan het vak
Samen je eigen monumenten maken. Je creëert in de
bouw iets tastbaars, iets concreets, maar er zit altijd een
sociaal verhaal aan vast. Díé combinatie, dat is zo machtig
mooi aan ons vak. Daar gaan te veel mensen aan voorbij,
vind ik. Wie in zijn vak snel tastbaar resultaat behaalt, is
gelukkiger, las ik eens in een wetenschappelijk artikel. Ik
denk dat dit voor ons geldt.

Minder leuk
Dat ligt in het verlengde hiervan: het wordt in ons vak
steeds moeilijker om snel resultaat te halen. Vaak loop je
een marathon waarvan de eindstreep telkens wordt ver-
plaatst. Regelgeving, bureaucratie, trage besluitvorming –
het is soms niet meer rationeel. Een bouwproject van ons
lag anderhalf jaar stil, vanwege de mogelijke aanwezig-
heid van een vleermuis. We wísten allang dat er geen
vleermuis zat, maar dat zijn de regels.
De Wkb? Ik ben voorstander: dat vaklieden vastleggen dat
het wapeningsstaal er zoals voorgeschreven daadwerke-
lijk in zit, vind ik prettig. We investeren ook behoorlijk in
nieuwe systemen. Anderzijds: als je de klant zó gaat
beschermen dat het nog gemakkelijker wordt om termij-
nen niet te betalen totdat hij helemaal tevreden is, dan
schieten die regels het doel voorbij. Kijk je vervolgens
naar de échte problematiek – betaalbaarheid en het
woningaanbod – dan werkt het allemaal vertragend.

Meest trots op
Wanneer collega’s boven zichzelf uitstijgen als mens en
professional en daarmee laten zien dat ze mee de toe-
komst in kunnen gaan. Dat heet een tegenhanger: er zijn
ook mensen die niet mee kunnen. Dat is moeilijk en las-
tig. We leven in een snel veranderende maatschappij, die
ook een enorme impact heet op de bouw en het werken
in de bouw.

Beste investering
We hebben een aantal jaar terug een belang genomen in
Arton Bouwconcepten, nu het Bouw Bureau. Al onze grote
design & constructprojecten deden we al samen met hen,
maar door die investering kunnen we nu een wee out in
de bouw repareren, namelijk dat de aannemer iets moet

maken dat een ander heet bedacht. De kennis die bij
onze uitvoerders, timmerlieden en projectleiders in het
hoofd zit, kunnen we nu vastleggen in blauwdrukken –
letterlijk – en meenemen in ontwerpen. Daardoor hebben
we meer grip op onze processen. We draaien het dus om:
wij hebben open source technologie – onze standaard-
details voor houtskeletbouw – waar de architect mee kan
werken. Door deze wellicht minder zichtbare investering
renderen andere investeringen, zoals die in onze honderd
procent automatische en computergestuurde houtbewer-
kingsmachine. Onze kennis zit in de sotware. Hoe een
kozijn in een gebouw past, bijvoorbeeld: die kennis en dat
vakmanschap – onze handtekening – liggen nu vast in die
machine. Dit is voor ons de manier om het vakmanschap
naar de toekomst te brengen.

Prefab
Prefab is geen toverwoord. Sterker: als we de bouw hou-
den zoals die nu is, is prefab altijd duurder. Want je bouwt
drie keer. Eerst engineer je het gebouw – en we tekenen
daarbij véél meer uit dan vroeger in het 2D-tijdperk.
Daarna bouw je in de fabriek en tenslotte nog een keer
op de bouwplaats. Vroeger, bij mijn opa, ging er materiaal
naar de bouwplaats. De engineers waren de timmerlieden
en je bouwde maar één keer. Prefab kán wel goedkoper,
maar dan moet je series kunnen maken; de engineering
van één gebouw kunnen repeteren en kopiëren. Ik ben
dol op prefab, maar het is nooit het doel, alleen een mid-
del.
Als de engineering van vier wandjes van een gebouw
meer tijd kost dan het daadwerkelijk maken, dan moet je
die wanden niet prefabriceren. Ook een mooi voorbeeld:
het passtuk op het dak. Ga je dat digitaal inmeten? Of
geef je een timmerman een duimstok mee. Die heet ‘m
binnen een halfuur uitgetimmerd. Kortom: altijd blijven
nadenken.

Vrije tijd en privé
Ik voetbal weer en af en toe loop ik een kleine triatlon. Ik
teken ook graag, daarin vind ik echt rust en ontspanning.
Vakanties met mijn vrouw en drie dochters zijn heilig –
dan wil ik het liefst met z’n vijven zijn. Dat is voor mij heel
waardevol.

Op zijn vierde kreeg hij zijn eerste loonzakje: “een paar stuivers”. Cees van
Dillen is geboren in het familiebedrijf van Van Dillen Bouwgroep uit Culemborg,
dat al bijna drie eeuwen bestaat. Maar dat hij vandaag de dag de directeur is,
is een eigen keus. Zijn doel: het vakmanschap naar de toekomst brengen.

57nr. 5 – September 2022 Aannemer

56-57_hartvoorbouwen.indd 57 29-08-2022 08:00

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.