Aannemer 5 – 2022 – pag. 58

COLUMN

R egelmatig worden we betrokken bij de overdracht van een bedrijf binnen
de familie. Zo hadden we ook onlangs
weer te maken met een dergelijke situa-
tie, waarbij de zoon het bouwbedrijf van
zijn vader zou overnemen. Naast de
gebruikelijke zaken als fiscale constructie
en juridische stukken is het vaststellen
van de waarde van het bedrijf een essen-
tieel onderdeel in dit traject. Als Olde
Hartman Advies BV kennen we altijd een
waarde toe conform de marktwaarde van
het betreffende bedrijf op dat moment.

Vervolgens heb je te maken met een
aantal belangrijke spelers op het terrein
van die waarde. Enerzijds zijn er de
overige familieleden (broers en zussen
van de overnamekandidaat) en ander-
zijds is er de Belastingdienst die het een
en ander wil weten.

Bij een bedrijfsoverdracht binnen de
familie wordt vrijwel altijd gebruik-
gemaakt van de BOR, de bedrijfsopvol-
gingsregeling. Deze regeling voorziet in
een hoge schenkingsvrijstelling en dat is
een bijzonder punt van aandacht voor de
Belastingdienst.

In bijna alle gevallen gaan we in voor-
overleg met de deskundigen van de
Belastingdienst om tot overeenstemming
te komen. In deze casus kwam er ook een
gesprek met de belastinginspecteur. De
betreffende functionaris was er absoluut
van overtuigd dat de bomen niet in de
hemel groeien, maar zelfs daarboven. Hij

gaf aan dat we in Nederland de komende
tien jaar één miljoen huizen moeten
bouwen en dat de rendementen in de
bouw booming zullen worden.

De meeste Register Valuators hebben de
opleiding tot waarzegger met goed
gevolg afgesloten, maar daar houdt het
ook wel mee op. Wie kan er nu honderd
procent garanderen dat het de komende
tien jaar geweldig zal gaan in de bouw?
Niemand, uitgezonderd de Belasting-
dienst.

Gelukkig had deze inspecteur niet de
houding zoals zijn collega’s die hadden
bij de ‘toeslagenaffaire’. Ik kon hem – met
mijn ruime ervaring in de bouw – ervan
overtuigen dat het prachtig zou zijn als
hij gelijk zou krijgen, maar dat de werke-
lijkheid er toch wat anders uitziet.

Richard olde Hartman
directeur Olde Hartman Advies,
overnamespecialist in de bouwnijverheid

Boven de hemel

De
belastinginspecteur
ging uit van
booming
rendementen

58 Aannemer nr. 5 – September 2022

58_columnrichard.indd 58 25-08-2022 16:41

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.