Aannemer 5 – 2022 – pag. 7

nog eens afwezig is, wordt het droog in huis. Dat is op te
lossen door planten neer te zetten – de meest elegante
oplossing, vind ik zelf – of de was binnen aan het rek te dro-
gen. Een technische oplossing bestaat ook: een zogeheten
enthalpiewisselaar op de wtw: die wint het vocht terug.”

Comfort: zomer
Een tweede comfortaspect waarover bewoners zijn
bevraagd: oververhitting en ventilatiegeluid. Klachten hier-
over: geen enkele.
“Er zit koeling in de woning”, verklaart Koene. “Die is echt
wel nodig voor dat comfort. Zonder koeling zou het in de
woningen 28 graden kunnen worden, zo hebben we bere-
kend. De metingen hebben laten zien dat de binnentempe-
ratuur altijd onder de 24 graden is gebleven.”
Het grote voordeel van de bodemwarmtepomp? “Precies, al
staat de warmtepomp zelf dan niet aan, het water uit de
bodem is voldoende koud om mee te koelen.”
Wat betreft het ventilatiesysteem: door de ruime kanalen
zijn er geen klachten over geluidsoverlast door het systeem.
Dat concept werkt dus.

Netbelasting
De woningen trekken doordat ze energiezuinig zijn niet erg
veel elektriciteit uit het net: 1,2 tot 1,5 kW – met een piek af
en toe van 3 kW, waarschijnlijk door gebruik van de vaatwas-
ser of wasmachine. Ze leveren ook geen grote vermogens
terug: dit blijft continu onder de 1,2 kW.
Wel ontdekt: het vullen van de boiler gebeurt ’s nachts, bij
de start van de volgende dag. Zodat er ‘s ochtends kan wor-
den gedoucht. “Dat zou ook al kunnen om 12 uur s middags,
dan maak je direct gebruik van eigen opgewekte zonne-
stroom. Dat blijkt eenvoudig in te stellen bij dit type warm-
tepomp en is een manier om de netbelasting nog verder

omlaag te brengen.” Vermoedelijk is dit gedaan om de reden
dat de nachtstroom (iets) voordeliger is dan de dagstroom,
vervolgt Koene. “Als de salderingsregeling omlaag gaat, is
het veel voordeliger om je opgewekte stroom rechtstreeks
te benutten, dan dat je die voor een lage prijs aan het net
teruglevert.”
Een kwart tot 30 procent van het eigen gebruik van de
woning wordt nu direct gedekt door de zonnepanelen. “Dat
zou dus nog een stuk omhoog kunnen, als je die boiler vult
met gebruik van zonnestroom.”

Ruime kanalen
maken het
ventilatiesysteem
energiezuinig.

Warmtebalans van
de woningen.
(Beeld: TNO)

7nr. 5 – september 2022 Aannemer

04-05-06-07_nerozero.indd 7 29-08-2022 09:07

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.