Aannemer 5 – 2022 – pag. 8

ABN AMRO: ‘Personeelstekort gaat bouw pijn doen’
De bouwsector draait begin 2022 nog goed, maar problemen
liggen in het verschiet door de hoge bouwkosten en groei-
ende personeelsproblemen. De stijgende bouwkosten zor-
gen waarschijnlijk voor een kentering. Op de langere termijn
vormen personeelstekorten het grootste probleem. Dit zijn
een paar conclusies uit het rapport ‘Stand van de Bouw –
juli 2022’ dat ABN AMRO publiceerde.

De hoge bouwkosten vormen in de komende maanden en volgend
jaar het meest urgente probleem. De bouwkosten zijn in het eerste
kwartaal met 15 procent gestegen in vergelijking met dezelfde perio-
de vorig jaar. Hoge energieprijzen en schaarste van producten zoals
staal en hout als gevolg van de oorlog in Oekraïne, liggen daaraan
ten grondslag. De sterk stijgende kosten voor bouwmaterialen bete-
kenen dat bouwprojecten duurder worden. Voor veel investeerders,
woningcorporaties, overheden, particulieren en andere opdracht-
gevers zijn de hoge kosten reden om nieuwe bouwprojecten uit te
stellen in de hoop dat de kosten over een tijd weer zijn gedaald.
In april van dit jaar zijn er 28 procent minder vergunningen afgege-
ven dan een jaar eerder. Dat is een voortzetting van de daling in het
aantal vergunningverleningen die begin dit jaar is ingezet.
Voor de langere termijn blijft de vraag naar bouwactiviteiten, en
daarmee naar bouwpersoneel, echter hoog. Om in voldoende man-

kracht te voorzien is het nodig om meer personeel naar de bouw te
trekken. Hoewel het aantal banen in de bouw al vele jaren stijgt,
neemt ook het aantal onvervulbare vacatures toe. Bovendien krimpt
het aantal mbo’ers dat een relevante opleiding start, met name in
de techniek en procesindustrie. Daarnaast hebben Nederlandse
bedrijven in toenemende mate moeite om Oost-Europese werkne-
mers aan te trekken, aangezien deze ook in het thuisland hard nodig
zijn in de bouwsector.

Nieuwe opleiding voor restauratievakmannen
Er is dringend behoefte aan jongeren die kiezen voor het
restauratievak. Daarom is er nu de NCE-Erfgoedschool.

De NCE-Erfgoedschool is een samenwerking tussen erkende restaura-
tiebouwbedrijven, ROC’s, Bouwmensen en Bouwschool. In het komen-
de schooljaar start de eerste groep studenten in de regio Noord Bra-
bant-Nijmegen met het leer/werktraject.
Volgens de initiatiefnemers van de NCE-Erfgoedschool is er niet alleen
behoefte aan meer jongeren die voor de restauratiekant kiezen, maar

moet er ook een betere aansluiting komen op de praktijk.
Deelnemende studenten krijgen een leer/werkplek bij een erkend
restauratiebouwbedrijf. Ook is er extra veel aandacht voor de inhoud,
zodat studenten al tijdens hun opleiding over een goede basiskennis
beschikken. Het restauratietraject maakt deel uit van de reguliere
(mbo 2 en 3) allround opleiding. Er hoeven geen extra lessen voor
gevolgd te worden. De studenten kunnen meerdere schooljaren deel-
nemen aan de NCE-Erfgoedschool.
De NCE-Erfgoedschool bestaat uit diverse onderdelen. De studenten
volgen gezamenlijk op een centrale locatie een 4-daagse praktijktrai-
ning keuzedeel ‘Basisvaardigheden Restauratie Timmeren/Metselen
(keuzedeel mbo-3)’. Daarnaast zijn er ambachtelijke en restauratie-
opdrachten opgenomen. Dit moet zorgen voor een betere aansluiting
bij de praktijk. Tot slot bezoeken de studenten tijdens een excursiedag
één of meerdere restauratieprojecten.
De opleidingen die meedoen zijn het Koning Willem I College en ROC
Nijmegen. De aangesloten restauratiebedrijven zijn Nico de Bont, Van
Dinther Bouwbedrijf, De Bonth van Hulten, Bouwbedrijf Van de Ven,
Van den Bouwhuijsen, Cuppens+zn, Van Tienen Nijmegen, Balemans
Breda en Oome Raamsdonk. De leer/werkstages worden georganiseerd
door Bouwmensen Den Bosch, Bouwmensen Oss-Veghel-Nijmegen en
Bouwschool Breda.

Meer nieuws op Aannemervak.nl

8 Aannemer nr. 5 – September 2022

UPDATE

08-09-10-11_update.indd 8 25-08-2022 15:09

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.