Aannemer 5 – 2022 – pag. 9

Emissieloze bouwkeet door elektrische auto
De pilot van een emissieloze bouwkeet met voeding van een auto is voor Dura Vermeer geslaagd. Medewerkers maakten
gedurende een maand gebruik van de elektrische auto Hyundai IONIQ 5 om de bouwkeet van stroom te voorzien. De proef
is zo succesvol dat Dura Vermeer het aantal emissieloze bouwplaatsen gaat uitbreiden met deze technologie.

De eerste pilot van vorig jaar toonde aan dat Dura Vermeer maar
liefst 2341 ton CO₂ kan besparen als alle bouwplaatsen overgaan
op stroomvoorziening door middel van een elektrische auto.
Normaliter draaien bouwketen waar geen stroompunt is op een
dieselaggregaat. Per dagdeel stoot dit apparaat voor één bouw-
keet per maand gemiddeld 0,4 ton CO₂ uit. Dat moest anders, vond
Dura Vermeer.
Het bedrijf zette een samenwerking op met Hyundai, die vorig jaar
haar IONIQ 5 beschikbaar bestelde. Deze beschikt over een state-
of-the-art-batterij met de zogenoemde Vehicle to Load-technolo-
gie. De energie uit deze batterij kan worden doorgezet om stroom
te leveren aan andere elektrische apparaten, zoals in een bouw-
keet. Denk hierbij aan de accucontainer
voor het opladen van gereedschappen,
koelkast, verwarming, laptops en het
koffiezetapparaat. “Het aansluiten van
de batterij van de auto op de stroom-
aansluiting van de bouwkeet is heel
simpel via een adapter. Vergelijk het
met de verloopstekker die je op een
stroomkast van de camping aansluit”,
zegt innovatiemanager Anne Koudstaal
van Dura Vermeer NEXT.
Tijdens de eerste pilot in oktober 2021
werd duidelijk dat de techniek prima
werkte. Een bouwkeet verbruikt gemid-
deld 6 tot 8 kWh per dag. Met de volle-
dig opgeladen batterij van de Hyundai
IONIQ 5 kan de bouwkeet de gehele
dag van stroom worden voorzien.

Bovendien kon een medewerker van Dura Vermeer nog 160 kilo-
meter met de auto rijden en daarna was er nog 40 procent van de
batterijcapaciteit over.
In een vervolgpilot draaide het om het gedrag van de bouw-
plaatsmedewerkers om dagelijks de technologie te gebruiken.
Twee medewerkers van Dura Vermeer reden gedurende een
maand in de Hyundai IONIQ 5 en voorzagen de bouwketen van
energie uit de autobatterij. Beiden konden prima met de eenvou-
dige techniek overweg. Er is geen training voor nodig. Bovendien
werd het aansluiten van de autobatterij op de keet consequent
toegepast. Het blijkt dat er fors bespaard wordt op de CO₂-uitstoot
en bovendien is deze aanpak financieel heel voordelig.

Subsidie voor opname biobased bouwmaterialen in Nationale Milieudatabase
Leveranciers van biobased bouwmaterialen kunnen aanspraak
maken op subsidie om hun producten op te laten nemen in de
Nationale Milieudatabase (NMD). Per materiaal is 2.500 euro
beschikbaar. De inschrijving voor dit zogenoemde ‘Witte Vlek-
kenproject Biobased Bouwmaterialen’ loopt nog tot 21 sep-
tember 2022.

Productkaarten voor bouwmaterialen zijn arbeidsintensief en duur om
te maken. Grote leveranciers van traditionele bouwmaterialen hebben
dit over het algemeen goed voor elkaar, kleine leveranciers – en daar

vallen de meeste leveranciers van biobased materialen onder – min-
der goed of helemaal niet. Daardoor komen ze ook niet goed uit de
verf in MPG-berekeningen voor bouwprojecten.
Deelname aan dit project maakt het mogelijk een vergoeding van
2.500 euro te ontvangen voor de ontwikkeling van een LCA (levens-
cyclusanalyse) van een bouwproduct. Dit moet dan leiden tot opname
van een nieuwe categorie 1-productkaart in de NMD.
Er is subsidie voor maximaal veertig producten. Onder biobased ver-
staat de Nationale Milieudatabase producten als stro, hennep, hout-
vezel, kurk, lisdodde, vlas en mycelium.

9nr. 5 – September 2022 Aannemer

08-09-10-11_update.indd 9 25-08-2022 15:09

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.