Aannemer 6 – 2020 – pag. 11

Bouwvergunning blijft duurder worden
Kopers van nieuwbouwwoningen betalen steeds meer voor
een bouwvergunning. Dat blijkt uit onderzoek van Vereniging
Eigen Huis (VEH), uitgevoerd door IGG Bouweconomie.

In 2020 zijn de kosten voor een bouwvergunning (de zogenoemde
bouwleges) gemiddeld 2,4 procent hoger dan in 2019. Veel gemeenten
schuiven het vrijblijvende kostenmodel voor bouwleges van de
Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) al jaren terzijde. Omdat
iedere gemeente de kosten van vergunningverlening op eigen wijze
berekent, is het onmogelijk na te gaan of de bedragen in redelijke
verhouding staan tot de werkzaamheden. Op elke vraag over een
verhoging, kan het antwoord zijn dat die ‘in lijn is met de gemaakte
kosten’.
De bouwleges die een koper betaalt zijn niet alleen afhankelijk van het
tarief dat de gemeente rekent, maar ook van de bouwkosten van de
woning. Doorgaans zijn de leges gebaseerd op een percentage van de
bouwkosten. De afgelopen vijf jaar zijn zowel de gemiddelde leges­
tarieven als de gemiddelde bouwkosten gestegen en zo krijgt de toe­
komstige huiseigenaar dus in feite een dubbele verhoging voor de
kiezen.
Naast een stijging van het legestarief van ruim 6 procent in vijf jaar
tijd, zijn de bouwkosten in diezelfde periode met ruim 17 procent
gestegen. Gemiddeld betaalt een koper van een nieuwbouwwoning
daardoor in 2020 bijna 25 procent meer voor dezelfde bouwvergunning
dan in 2015. Bij de meeste belastingen (zoals de ozb of het eigenwo­
ningforfait) daalt het tarief juist als de waarde van de woning stijgt.

Om nieuwe proefprojecten te versnellen start in oktober de
zogenoemde Ambassadeursnetwerken kwaliteitsborging
(ANWkb). Zo’n netwerk bestaat uit een ambassadeursge-
meente, een aantal omringende gemeenten, aannemers en
kwaliteitsborgers. Utrecht, Rotterdam en Den Haag gaan als
eerste van start. Dat meldt het Instituut voor Bouwkwaliteit.

Het Ambassadeursnetwerk zorgt ervoor dat er komende maanden
(tenminste) tien projecten starten, verdeeld over verschillende soor­
ten gebouwen binnen gevolgklasse 1. Kwaliteitsborgers, aannemers
en andere betrokkenen worden uitgenodigd om deel te nemen aan
het netwerk. Omliggende gemeenten en andere geïnteresseerden
kijken mee bij de proefprojecten.
Om te zorgen dat er voldoende diversiteit in de proefprojecten zit,
wordt per ANWkb gewerkt een zogenoemde representatieve door­
snede. Iedere ANWkb neemt het op zich om de tien proefprojecten
te verdelen over seriematige woningbouw, kavelbouw, grote en klei­
ne verbouwingen, fiets­ en voetgangersbruggen en bedrijfshallen.
Grote, middelgrote en kleine aannemers oefenen, samen met
gemeenten, met het stelsel.
De resultaten van de verschillende ANWkb’s worden ieder kwartaal
gerapporteerd gedeeld via de websites van iBK en de deelnemende
branches.

Ambassadeursnetwerken versnellen proefprojecten Wkb

11nr. 6 – Oktober 2020 Aannemer

10-11-12-13_update.indd 11 25-09-20 14:04

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.