Aannemer 6 – 2020 – pag. 13

Weber Beamix neemt
Strikolith over
Weber Beamix uit Eindhoven heeft per 1 sep-
tember de aandelen van Strikolith BV over-
genomen. Door de krachtenbundeling ver-
stevigt Weber Beamix haar positie op de
Benelux-markt als producent en leverancier
van bouwmaterialen voor de ruw- en
afbouw. Het bedrijf is onderdeel van het
Franse Saint-Gobain. Strikolith blijft als zelf-
standige onderneming actief.

Bas Huysmans, CEO Weber Benelux: “Door de
complementariteit van Strikolith ontstaat een
breed, diep en dus volledig assortiment van
producten en oplossingen voor onze
bestaande en potentiële klanten in de bouw.
Daarnaast krijgen we middels ons gezamen­
lijke gevelisolatie assortiment ongekende
mogelijkheden om de uitdagingen die bij de
energietransitie horen in te kunnen vullen.”
Stefan van Strien, algemeen directeur en eige­
naar van Strikolith: “Onderdeel worden van
Saint­Gobain betekent geweldig nieuws voor
Strikolith en haar medewerkers. Weber Beamix
past perfect bij ons, gezien de gelijksoortige
waarden en bedrijfscultuur. Ook Weber Beamix
is enorm toegewijd aan het leveren van top­
kwaliteit en hecht veel waarde aan een sterke
relatie met de klant. De ideale partner voor ons
om continuïteit te garanderen. Hun wereldwij­
de expertise en uitgebreide netwerk stelt ons
in staat om ons zowel in de Benelux als inter­
nationaal verder te ontwikkelen.”
De toekomstige directie van Strikolith BV, dat
als zelfstandige onderneming actief blijft, zal
gevoerd worden door Stefan van Strien en
Bas Huysmans (CEO Weber Beamix BV). De
komende tijd zal vooral benut worden om
synergiën op te zoeken en de bedrijven te
integreren.

Akkoord voor sneller versterken Groningse huizen
Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
(BZK), Maxime Verhagen van Bouwend Nederland en Peter Spijkerman van
Nationaal Coördinator Groningen (NCG) hebben woensdag 2 september het
Bouwakkoord ondertekend. Dit maakt onderdeel uit van een pakket aan
maatregelen die de versterking van gebouwen in Groningen moet versnellen.

Volgens Ollongren krijgen bewoners met het akkoord “meer regie in handen en hebben
ze sneller duidelijkheid over de versterking van hun woning.”
“De ondertekening van het bouwakkoord is een mooie stap om de versterkingsopgave
vlot te trekken”, zegt Verhagen. “Het moet zorgen voor versnelling, meer keuzevrijheid
voor bewoners en laagdrempelige toetreding voor alle bouwbedrijven. Kleine en grote
bouwbedrijven kunnen met dit akkoord een bijdrage leveren aan de versterkingsopga­
ve. Het is nu zaak om na deze ondertekening zo snel mogelijk opdrachten te verstrek­
ken, zodat de bewoners in het gebied geholpen worden. Onze leden zijn er klaar voor.”
Peter Spijkerman, directeur van NCG, legt uit dat bewoners meer keuzevrijheid krijgen.
“De eigenaar kan zelf een aannemer kiezen, optreden als de opdrachtgever van de ver­
sterking van zijn woning en zit in een vroeg stadium aan tafel met de aannemer om de
versterkingsmaatregelen te bespreken.”
Om bouwcapaciteit te organiseren wordt een bouwpool ingericht. Zo wordt inzichtelijk
welke bouwbedrijven op welk moment beschikbaar zijn voor welk type opdracht. Alle
bouwbedrijven, zowel grote partijen als MKB­ondernemers, kunnen zich hiervoor
inschrijven en worden op basis van geschiktheid en capaciteit gekoppeld aan de eige­
naar. Door middel van de bouwpool wordt de beschikbare bouwcapaciteit, en daarmee
de voortgang van de versterkingsoperatie voor de langere termijn geborgd.

Stroomversnelling lanceert NOM keur in Stappen
Stroomversnelling heeft
het NOM keur uitgebreid
met NOM keur in Stap-
pen. Dit keurmerk maakt
het mogelijk woningen
gefaseerd en zonder
spijt-investeringen naar
nul op de meter te bren-
gen. Elke stap draagt
gegarandeerd bij aan het
vooraf vastgestelde
einddoel.

De toevoeging op het NOM keur is door Stroomversnelling ontwikkeld en wordt als eerste
toegepast op 63 corporatiewoningen in Oostvoorne. VolkerWessels heeft hiermee als eerste
in Nederland het NOM keur in Stappen behaald en op 28 augustus hiervoor het certificaat
ontvangen.
Het NOM keur in Stappen bouwt voort op het in 2017 geïntroduceerde NOM keur. Volgens
Stroomversnelling levert het keurmerk een belangrijke bijdrage aan de transitie van de
gebouwde omgeving, omdat het nu mogelijk is om de verduurzaming gefaseerd uit te voe­
ren en de totale investeringskosten over een paar jaar te verspreiden.

13nr. 6 – Oktober 2020 Aannemer

10-11-12-13_update.indd 13 25-09-20 14:04

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.