Aannemer 6 – 2020 – pag. 16

Vocht
in de
garage
Een garage stond niet op hun wensenlijstje,
maar als de projectleider de eigenaren van
een nieuw te bouwen woning op die
mogelijkheid wijst, gaan ze gretig akkoord.
De berging komt er en daarmee ook een
hoop nattigheid.

Tekst en foto’s Jos van Leeuwen, Bureau voor Bouwpathologie

‘Alles wat je tegen de zijmuur zet,
gaat roesten of schimmelen’

In een nieuwe wijk op heuvelachtig terrein laten opdracht-
gevers een woning bouwen. Met een garage aan het einde
van de oprit. Geen ‘must’, maar met drie kleine kinderen en
een motorrijdende man des huizes is wat extra bergruimte
toch wel lekker. De bouw verloopt voorspoedig; de geplande
opleveringsdatum wordt probleemloos gehaald. Welgeteld
één opleveringspunt komt aan het licht: een zijmuur van de
garage is vochtig aan de onderkant. “Bouwvocht”, aldus de
aannemer. “Geef het een jaar de tijd en de muur is droog.”
Na twee jaar is de situatie nog onveranderd. Alles wat je
tegen de zijmuur zet, gaat roesten of schimmelen.

De aannemer is resoluut. Hij gaat niets doen, aangezien hij
geen overeenkomst met de woningeigenaren heeft gesloten.
Ook bij de projectleider vangen de opdrachtgevers bot. Vol-
gens hem betreft het een opleverpunt dat ze maar met de
aannemer moeten oplossen. Uit het veld geslagen schake-
len de eigenaren hun rechtsbijstandsverzekering in. Dat is
het moment waarop Bureau voor Bouwpathologie in beeld
komt.

Zijmuur droogt niet op
De eigenaren zijn heel blij met hun woning en garage, blijkt
uit het gesprek met de bouwpatholoog. Alleen droogt de zij-
muur maar niet op. Het is overigens ook meteen het enige
gesprek dat hoeft te worden gevoerd: zowel de aannemer als
de projectontwikkelaar ziet zich niet als partij in deze zaak.

In de garage constateert de bouwpatholoog dat de onder-
kant van de zijgevel, die tegen de erfgrens staat, aanzienlijk
vochtig is. Indicatieve, niet-destructieve vochtmetingen
bevestigen dit. De gevels van de garage zijn van halfsteens
metselwerk, aan de binnenkant versterkt met steunberen.
Zeker niet verkeerd, maar ook nooit waterdicht/water-
kerend. Halfsteens muren zijn altijd vochtig, in meer of iets
mindere mate. Wat hij hier waarneemt, is echter niet gebrui-
kelijk.

Buiten
Van buitenaf is te zien dat het aangrenzende perceel, van-
wege het heuvelachtige terrein, circa 50 centimeter hoger
ligt dan het perceel van de woningeigenaren. Hun woning is
de laatste van het blok. Op de erfgrens is een lage keermuur
geplaatst. Ter plaatse van de garage is geen keermuur aan-
wezig; de grondslag ligt tegen de zijmuur aan.

16 Aannemer nr. 6 – Oktober 2020

BouwschAde

16-17_bouwschade.indd 16 25-09-20 14:06

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.