Aannemer 6 – 2020 – pag. 17

Benieuwd naar de buitenzijde van het metselwerk verwij-
dert de bouwpatholoog enkele stenen uit het straatwerk
tegen de garage. In geen enkele vorm blijkt hier een vocht-
kerende voorziening te zijn aangebracht. In de muur zijn
weliswaar ventilatieroosters geplaatst, maar die zijn verdwe-
nen onder het maaiveld. Ook een waterkering in de lintvoeg
net boven het maaiveld ontbreekt. Deze waterkering laat het
in de muur opgenomen en zakkend regenwater niet verder
zakken dan tot op maaiveldhoogte. Daar wordt het naar bui-
ten afgevoerd.

Uitvoeringsfout
Er is maar één conclusie: de aannemer heeft verzuimd om
een deugdelijke waterkerende voorziening te realiseren in
de betreffende zijmuur van de garage. Hij heeft de keer-
muren geplaatst en de percelen met de huidige hoogte van
grondslag opgeleverd. En hoewel de aannemer de uitvoe-
ringsfout heeft gemaakt, moeten de woningeigenaren de
projectleider hierop aanspreken. Met hem is destijds een
overeenkomst gesloten.

Herstel
Zoals gezegd, een halfsteens muur laat altijd vocht door.
Een normaal bouwkundig verschijnsel, dat vaak wordt

Halfsteens muren
laten altijd vocht
door, maar zo nat als
hier is ongebruikelijk.

Het keermuurtje is
niet doorgezet langs
de garage.

beperkt door de muren te verven. Er zit voor de eigenaren
dus niets anders op dan een ietwat vochtige muur te accep-
teren en er geen vochtgevoelige materialen tegen te zetten.
Maar zo nat als nu hoeft de muur zeker niet te zijn. De
meest voor de hand liggende oplossing bestaat uit het
plaatsen van een keermuur met een ‘luchtspouw’ van circa
10 centimeter breed. Aangezien de muur tegen/op de erf-
grens is gebouwd, moeten de buren hiervoor groen licht
geven en een stuk van hun tuin opofferen.

Gaan zij niet akkoord, dan moet een bouwkundige oplossing
in de zijmuur en onder het maaiveld worden gerealiseerd:
een waterkerende voorziening die bestaat uit een tegen de
fundering en het opgaande metselwerk verkleefd bitumen.
Dit bitumen moet tot aan de eerste lintvoeg boven het
maaiveld lopen. In de lintvoeg moet vervolgens, over de
volle breedte van de halfsteens muur, een waterkerende
laag (strook lood of folie) komen, opgezet aan de binnenzij-
de van de muur en aan de buitenzijde over het verkleefde
bitumen naar beneden gevouwen.
Daarnaast is het raadzaam om de eerste laag stootvoegen
boven deze voorziening als open stootvoegen uit te voeren.
Zo garandeer je maximale droging van de onderzijde van de
muur.

De zijmuur van de
garage is vochtig aan

de onderkant.

17nr. 6 – Oktober 2020 Aannemer

16-17_bouwschade.indd 17 25-09-20 14:06

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.