Aannemer 6 – 2020 – pag. 20

‘In de bouwbiologie komt voor
mij alles samen’

“Ik had op internet geschreven dat we de eerste zijn met
een geopolymeer betonvloer op deze schaal. Maar veel
mensen lezen alleen het eerste deel van het zinnetje en
kwamen meteen met andere voorbeelden”, glimlacht
Eberhard Dijkhuis van het in Hardenberg gevestigde bouw-
bedrijf. Want ja, bouwen met geopolymeer beton is heus
eerder gedaan, maar een vloer van zo’n grote bedrijfshal?
Dat nog niet. “Betonleverancier Rouwmaat heeft al aardig
wat projecten uitgevoerd – rotondes voor Rijkswaterstaat,
woningbouw. De uitdaging was hier om 2000 m2 in een keer
te storten.”
En het is goed bevallen. “Als het kan, zou ik het zo snel
mogelijk weer toepassen. Liefst ook constructief. Wat opval-
lend is, je ziet het: de vloer is nu nog helemaal zwart, maar
dat verkleurt naar grijs.”

Bouwbiologie
Over die vloer later meer. Eerst over de bouwer in kwestie.
Al in 2008 gooide Eberhard Dijkhuis het roer om van traditi-
onele aannemer naar uitsluitend duurzame bouwer. Eentje
die voor de muziek uitloopt en het experiment niet schuwt.
Zijn huidige strategie: gezond en circulair bouwen, benaderd

Dijkhuis haalt nog
even een tape los om
de isolatie in de hsb-
wanden te laten zien.

“Cellulose is
goedkoop en heel

circulair.”

Eberhard Dijkhuis: “Ik zie bij
circulair bouwen drie
hoofdrichtingen en ze zijn
allemaal goed en relevant. Wij
pakken zoveel mogelijk de
ecologische kringloop.”

vanuit de bouwbiologie, een wetenschap die in de jaren 70
in Duitsland is ontstaan.
“In 2016 ben ik begonnen bij het Institut für Baubiologie +
Nachhaltigkeit in Duitsland. Daar kwam alles samen. Bouw-
biologie geeft aan: je moet je richten op de mens die in een
gebouw woont of werkt – dus gezond bouwen. De duur-
zaamheid gaat over het effect dat het gebouw heeft op de
omgeving. Het ene aspect richt zich naar binnen, het andere
naar buiten. Ik vond dat zo interessant dat ik uiteindelijk
alle opleidingen heb gedaan, van materiaalkunde tot stra-
ling. Ik kan dat ook allemaal meten, heb daar apparatuur
voor. Dit alles om te kijken hoe je een gebouw gezond
maakt.”
Eind 2019 had hij alle opleidingen afgerond. De enige aan-
nemer in Nederland die zich ook bouwbioloog mag noe-
men? “Ja, al zijn er wel een stuk of tien adviseurs.”

Ecologische kringloop
Gezond en circulair bouwen als strategie dus. Want, zo legt
Dijkhuis uit, wie gezond bouwt, bouwt met natuurlijke mate-
rialen. En natuurlijke materialen zitten weer in een circulaire
kringloop. “Als particulieren bij ons komen en zeggen dat ze
een gezonde woning willen, dan krijgen ze óók een circulaire
woning. En in dit geval wilde de opdrachtgever een circulair
bedrijfspand. Dus zei ik: dan bouwen we ‘m gezond, want
dan is het pand automatisch circulair.”

20 Aannemer nr. 6 – Oktober 2020

PROJECT

18-19-20-21-22-23_dijkhuis.indd 20 25-09-20 14:07

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.