Aannemer 6 – 2020 – pag. 23

‘We verwachten minder craquelé
en krimpscheuren’

Geopolymeren, is dat wel gezond? Ook die vraag kwam
nadat Dijkhuis op LinkedIn had bericht over het project.
“Die vraag heb ik ook gesteld. Ja, het is een chemisch pro-
ces, maar na uitharding is het stabiel. Tijdens het storten is
wel bescherming nodig, want het werkt met een zuur, waar-
van spetters voor brandwonden kunnen zorgen. De manier
waarop Jadi het stortte – mechanisch vanuit de dumper met
automatische rei – gaf geen problemen.”
Volgende keer weer dus en het liefst ook constructief, al is
daarvoor toestemming van lokale overheden nodig. Die
hebben veelal nog koudwatervrees en geven geen akkoord.
Over de gemeente Dalfsen overigens verder niks dan lof,
zegt Dijkhuis. “De gemeente stimuleert duurzaam bouwen
en voegt de daad bij het woord. We gaan hiernaast het kan-
toor bouwen voor dezelfde opdrachtgever. We willen daarbij
uitzoeken welke materialen we uit de sloop kunnen halen,
zoals kozijnen en spanten. Dat hebben we bij de gemeente
ingeleverd als dynamisch ontwerp en dat is zo geaccep-
teerd.”
De vloer is verder niet geïsoleerd, al heeft Dijkhuis wel een
diepere vorstrand gemaakt. “Theoretisch is er daardoor een
warmtelek. Maar hier in de productie wil men de vloer ook
niet te warm hebben. En omdat er met lucht wordt ver-
warmd, kan het in deze combinatie.”

Tweede keus nieuwe
staalplaten vormen
de gevelbekleding.

De fundatie van de
hal is gemaakt met
prefab betonpoeren
van ‘gewoon’ beton,
wel met honderd
procent
betongranulaat en
een milieuvriendelijk
bindmiddel.

“We hebben van de
opdrachtgever de
vrijheid gekregen om
het hier zo goed
mogelijk te doen.”

23

18-19-20-21-22-23_dijkhuis.indd 23 25-09-20 14:07

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.