Aannemer 6 – 2020 – pag. 24

Leanworks: logistiek concept van Raab Karcher

Aannemer werkt efficiënter
en bespaart kosten
Manuren en transportkosten besparen. Meer
montagetijd. Minder chaos op de bouwplaats. Het zijn
concrete, bewezen feiten als gevolg van het logistiek
op maat-concept Leanworks van Raab Karcher. De
tientallen bouwbedrijven die ermee hebben gewerkt,
zweren inmiddels bij deze succesformule.

Gebundeld transport van materialen voor een project bespaart op het aantal transporten.

omdat ze niet gelijk met hun klus kunnen beginnen
en onnodig montagetijd verliezen. Tot overmaat
van ramp zijn de keukenkastjes beschadigd
binnengekomen. Niemand heeft ze gecontroleerd
omdat ze gelijk van de fabriek afkomen. Een
allerminst ideale situatie voor de bouwplaats-
medewerkers. Met Leanworks neemt Raab Karcher
deze problemen uit handen.

35% besparing op logistieke kosten
Het logistiek op maat-concept rust op vijf pijlers:
1. Een centrale, geconditioneerde opslag van alle
bouwmaterialen in één van de HUBS van Raab
Karcher.
2. Gebundeld transport van de HUB naar de
bouwplaats, waarbij de materialen just-in-time
worden aangeleverd.
3. Runners van Raab Karcher leveren alle
bouwmaterialen exact op de werkplek van de
monteur.

Aannemers die veel op binnenstedelijke
bouwprojecten werken, zullen de problemen
herkennen: veel verkeer- en geluidsoverlast voor de
omgeving door de tientallen vrachtwagens en busjes
die personeel en bouwmaterialen aanvoeren. Lange
wachttijden voor de poort. Kortom: flinke chaos,
wat veel ergernis oplevert bij de leveranciers en
de directe omgeving. En als het materiaal eenmaal
gelost is, moeten de producten naar de bovenste
etage worden gesjouwd. De monteurs mopperen

32-33_raab.indd 32 28-09-20 09:50

Advertorial

Runners van Raab Karcher leveren bouwmateriaal af op de
werkplaats.

Vanuit de vrachtwagen wordt exact op hoogte geleverd. (Foto’s: Raab Karcher)

4. Bouwmaterialen worden op de gewenste hoogte
aangevoerd via transportkranen of via een kraan
vanaf de vrachtwagen.
5. Raab Karcher neemt bij elke levering uw bouwafval
retour.

Raab Karcher heeft het concept in de crisisperiode
van de bouw ontwikkeld. “We zagen destijds dat het
bouwvolume omlaag ging. We moesten iets doen
om de aannemer te triggeren. Bij een renovatie
van 112 woningen in Almelo hebben we met het
logistiek concept geëxperimenteerd en wat bleek? De
doorlooptijd daalde van zes naar vijf dagen, omdat
de aannemer qua logistiek ontzorgd werd. Daarmee
kon de aannemer 400 manuren besparen”, vertelt
een enthousiaste Jan Koppelman, adjunct directeur
Leanworks bij Raab Karcher.

15% meer arbeidsproductiviteit
Intussen is het concept bij tientallen renovatie- en
nieuwbouwprojecten in Nederland toegepast. De
praktijk wijst uit dat de aannemer gemiddeld 15%
meer arbeidsproductiviteit kan leveren, omdat
hij zich niet meer druk hoeft te maken over de
aanvoer en het opperen van de bouwmaterialen.
“Bij de bouw van het Medisch Spectrum Twente
hebben we alle elementen exact op de verdieping
aangeleverd waar ze nodig waren”, geeft Koppelman
een ander succesvol voorbeeld uit de praktijk. “We
lieten voor dit project een speciale transportsteiger
bouwen. Allerlei materialen werden op afroep van
de aannemer afgeleverd, just-in-time en precies
op de juiste hoogte en montagevolgorde, zodat de
monteur niet onnodig tijd verloor. Mede door onze
logistieke service kon het ziekenhuis drie maanden
eerder worden opgeleverd dan was gepland.”

80% minder bouwtransport
Een ander groot voordeel is de vermindering van het
aantal bouwtransporten van en naar de bouwplaats.
Die neemt af met maar liefst 80% doordat alle
materialen eerst naar een centrale HUB van Raab
Karcher worden gebracht waarna ze worden
gecodeerd, gelabeld, gescand op eventuele schade
en gebundeld worden afgeleverd op de bouwplaats.
De bouwplaatsmedewerkers kunnen gelijk met de
verwerking beginnen; dat levert enorm veel tijdwinst
op. Ervaring heeft geleerd dat de aannemer op

zijn logistieke kosten circa 35% kan besparen ten
opzichte van de oude situatie.

Overigens hoeft de aannemer niet het gehele
logistieke concept af te nemen. Zoals op een
menukaart kan de klant er onderdelen uitpikken die
voor hem noodzakelijk zijn. De prijs wordt daar op
afgestemd.

Met Leanworks realiseert Raab Karcher slimme
bouwlogistiek die de overlast beperkt, tot veel
minder transportbewegingen leidt, faalkosten
vermindert en de efficiency op de bouwplaats flink
vergroot.

32-33_raab.indd 33 28-09-20 09:5024 25 nieuw.indd 24 10:23

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.