Aannemer 6 – 2020 – pag. 32

Hoe bereiden
bouwbedrijven zich
voor op de Wkb?
Wat doen bouwbedrijven ter voorbereiding op de Wet kwaliteitsborging voor het
bouwen, die per 1 januari 2022 in moet gaan? Wat zien ze als grootste uitdaging?
Is er hulp van buiten ingeroepen? Draaien ze al proefprojecten? We vroegen het
aan MBB in Maarssen en Van Schaik Aannemingsbedrijf in Nijmegen.

Tekst Paul Diersen
Foto’s Herbert Wiggerman, Studio38c

Bouwers in Nederland zijn niet echt gewend
om gecontroleerd te worden, ziet Stephan Bon.
Voldoen aan het Bouwbesluit: dat moet, maar
als het op papier klopt, dan is het goed. “Of het
in de praktijk dan ook klopt, is tot nu toe een
ondergeschoven kindje”, aldus de directeur van
MBB in Maarssen. “Ik juich de Wkb daarom toe.
Het idee is heel goed: dat je verantwoordelijk
bent voor de door jou geleverde kwaliteit en
dat je dit ook moet aantonen. De meeste aan-
nemers willen dat ook, denk ik. En ja, dat zal
wat geld kosten, maar het zal ook geld opleve-
ren: minder kosten voor herstel, waarschijnlijk.
Buiten dit vind ik het onbegrijpelijk dat we
nog niet weten wanneer we nou écht gaan
beginnen. Wie zegt dat het écht doorgaat? Het
lijkt de Brexit wel: we praten erover, maar ik
merk terughoudendheid. Waar gaan we ons
nou op voorbereiden?”

De uitdaging
De grote uitdaging die Bon ziet, is om het
aantonen van die kwaliteit verder te brengen

in de keten. “Er zijn veel zzp’ers, met wie ook
wij graag projecten uitvoeren. Zij werken het
liefst met hun handen. Maar uiteindelijk moet
bijvoorbeeld de kalkzandsteenlijmer ook din-
gen aantonen. Die man staat de hele dag op
de steiger, maakt ’s avonds offertes en dan
komt dit er nog bij: iets dat niet in zijn straatje
ligt en waarvan hij niet direct het nut inziet.
Grotere onderaannemers zullen hierin makke-
lijker meegaan verwacht ik, zij hebben immers
ook een bedrijfsbureau. Wij als aannemer
moeten daarin gaan selecteren. Komt die
omslag bij onderaannemers en zzp’ers er niet,
dan wordt het best lastig.”

Concrete stappen
MBB trekt wat de Wkb betreft op met garan-
tieverstrekker Woningborg. De relatie gaat al
bijna een halve eeuw terug. Sterker: het
bedrijf is het langst bestaande actieve lid.
Nummer 20. “De nummers 1 tot en met 19 zijn
failliet, overgenomen of gestopt. Het verraste
ons ook. We hebben vorig jaar nog een eten-

tje gehad met de directie”, zegt Bon. “Het is
wel zo praktisch om het Wkb-traject met hen
te doen. Woningborg heeft een heleboel ken-
nis in huis en al veel investeringen gedaan.
We werken met dezelfde partijen samen.”
Uit eigen beweging – “en ook een beetje van-
uit het ISO-verhaal” – is MBB al begonnen met
vastleggen van bepaalde aspecten van het
bouwproces. Zo worden er geluidsmetingen
en luchtdichtheidsmetingen gedaan en wor-
den werkprocedures zodanig omschreven dat
zaken zijn terug te vinden. “Dat willen we van-
uit onszelf. Bij luchtdichtheid zijn we ook aan
het testen wat goed werkt en wat niet. Over-
prestatie heeft geen zin, daarom kijken we
naar wat we wel en niet afplakken en welke
invloed dat heeft op de qv;10. Idem voor
geluidsmetingen: waar moeten we op letten?
Zo kom je ook achter maatregelen die
geluidswinst opleveren en daarmee blije
bewoners, maar die niets extra’s hoeven te
kosten.” Er zijn ook al verschillende sessies bij
Woningborg geweest, onder meer een met

32 Aannemer nr. 6 – Oktober 2020

Trend

32-33-34-35_trend.indd 32 25-09-20 14:17

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.