Aannemer 6 – 2020 – pag. 37

het project zijn we met hen rond de tafel gegaan om te kij-
ken hoe we dit momentum konden vangen. We zijn van ori-
gine een dakdekkersbedrijf. Naar de ontwikkelaar toe neemt
FAKRO daarom vaak een adviserende rol aan. Zo denken we
mee met de werkvoorbereiding, bij leveringen en zorgen we
voor een strakke planning. Het project in de Rodenbuurt
leerde ons dat er ook meer gedaan kon worden met de
gedemonteerde ramen en kozijnen. Dat kon anders.”

Demontage en recycling
Bij het project in Meerzicht worden daarom niet alleen nieu-
we dakramen geplaatst, maar worden ook de oude exem-
plaren afgevoerd en gerecycled. Voor deze service tekent
ERA Contour. FAKRO haakt een tweede partner aan in het
Life Cycle Service concept. Recyclebedrijf Remondis haalt de
ramen op en recyclet ze. Bedrijfsleider Johan van Kesteren
vertelt hoe dit proces in zijn werk gaat. “Het concept is een-
voudig. Wij krijgen een locatie door waar we de gebruikte
dakramen kunnen ophalen. Vanuit onze standplaats in
Groesbeek zorgen we dat individuele onderdelen uit elkaar
gehaald worden. Het hout, kunststof, metaal en glas worden
vakkundig gescheiden. Deze materialen sorteren we, zodat
we ze een nieuw leven kunnen geven. Op dit moment gaat
ruim 95 procent van het dakraam terug de cyclus in. Met het
streven om dat in de toekomst naar 100 procent te bren-
gen.”

Ontzorgen met onderhoud
Het blijft voor FAKRO niet enkel en alleen bij de demontage
en montage. Ook investeert het bedrijf in een goede nazorg.
Zo is goed onderhoud volgens Peters van groot belang. “We
hebben onze producten zo ontwikkeld dat ze lang meegaan.
Dat zie je bijvoorbeeld terug in het openingsmechanisme.
Het openen van een raam vraagt immers veel van het hang-
en sluitwerk. Doordat onze dakramen een onderhandgreep
hebben, wordt de belasting geminimaliseerd. Dit zie je terug
in de levensduur. En ook het onderhoud is daardoor makke-
lijker uit te voeren. Op die manier bespaar je toch gauw tien
minuten op een onderhoudsbeurt. We kiezen daarnaast

Foto links
Volgens FAKRO is een
dergelijk project
alleen haalbaar met
hulp van betrokken
ketenpartners.

Foto rechts
Het FAKRO Life Cycle
Service concept heeft
zich bewezen bij
twee renovatie­
projecten in
Zoetermeer.

bewust voor het gebruik van hoogwaardig grenenhout uit
verantwoord beheerde bossen met het FSC-keurmerk,
omdat de filosofie van het keurmerk aansluit bij onze visie.
Een dakraam staat jaar in jaar uit bloot aan weersinvloeden.
Dan gebruik je alleen het allerbeste hout. Het onderhoud
brengen we vooraf in kaart en onze service komt met een
meerjarenonderhoudsplan. Dit baseren we op de levens-
duur van dertig jaar. Op gezette onderhoudstijden komen
we desgewenst langs om de vitaliteit van het raam te waar-
borgen. Op die manier maken we het voor corporaties
beheersbaar. We hopen zo van circulair bouwen niet alleen
een maatschappelijke opgave te maken, maar ook een aan-
trekkelijk beheermodel.”

Ketenpartners
Het FAKRO Life Cycle Service concept loopt inmiddels bij
twee renovatieprojecten. Peters hoopt dat dit er in de nabije
toekomst meer worden. Het is dan wel belangrijk dat je
ketenpartners vindt met dezelfde ambities. Peters legt uit:
“De overheidsrichtlijnen zorgen ervoor dat woningcorpora-
ties en bouwers anders tegen het bouwen, renoveren en
onderhoud van woningen aankijken. Dat brengt nieuwe
regelgeving met zich mee. Onze partners kennen de eisen
en functioneren vanuit hun eigen expertise. Bouwcenter
zorgt voor de opslag tijdens de bouw. Met hun negentig ves-
tigingen beschikken zij over een uitgebreid distributienet-
werk. Ook Remondis weet als geen ander wat duurzaam
recyclen is. Zo bieden we samen met de Life Cycle Service
een totaalconcept voor verduurzaming van zowel renovatie-
als nieuwbouwwoningen. Het is nu aan ons om meer voor-
uitstrevende woningcorporaties aan te laten haken om zo
van duurzame dakraamrenovatie een succes te maken.
Groener is een dakraam nog nooit geweest.”

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met
Fakro

37nr. 6 – Oktober 2020 Aannemer

36-37_fakro.indd 37 28-09-20 10:28

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.