Aannemer 6 – 2020 – pag. 38

Nieuw beleid voor
minder aanrijdingen
binnen de bouw en infra
Er zijn te veel aanrijdingen door manoeuvrerende voertuigen en machines op bouwplaatsen
en werkvakken. Per 1 januari 2021 hanteren de ondertekenaars van de Governance Code
Veiligheid in de Bouw (GCVB) en hun onderaannemers/leveranciers daarom een nieuw beleid
om dit te verminderen. Werner van Eck, projectmanager vanuit de GCVB en werkzaam als
programmamanager veiligheid bij Heijmans, geeft tekst en uitleg.

Tekst Paul Diersen Foto’s Heijmans

38 Aannemer nr. 6 – Oktober 2020

GEZOND EN VEILIG WERKEN

38-39-40_veiligengezond.indd 38 25-09-20 14:18

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.