Aannemer 6 – 2020 – pag. 44

BENG komt eraan. Wat betekent dit?
“Dat aannemers beter dan ooit moeten weten wat het
inhoudt om duurzaam te bouwen en/of bestaande bouw te
verduurzamen. BENG stelt namelijk niet één eis, zoals de
EPC, maar drie eisen. Zo moet de schil van een gebouw
optimaal zijn, met voldoende en consequent aangebrachte
isolatie. Koudebruggen zijn uit den boze. Ook spelen instal-
laties als ventilatiesystemen, warmtepompen en zonnecol-
lectoren een grote rol. En moet elke woning tenminste één
systeem van eigen energieopwekking hebben, dat zorgt voor
de helft van de benodigde energie. Plus extra aanvullende
eisen inzake kierdichting en opwarming (TOjuli). Aannemers
gaan er een hele kluif aan hebben.”

Vooral aan bestaande bouw.
“Voor de duidelijkheid: alle gebouwen van Nederland gaan
in de BENG. Ze moeten allemaal duurzaam worden. Bij

Aannemer als
BENG-expert
Alle nieuwbouw, zowel woningbouw als
utiliteitsbouw, moet vanaf 1 januari 2021
voldoen aan de eisen voor bijna-
energieneutrale gebouwen. BENG wordt
leidend, ook als er moet worden
gerenoveerd, vernieuwd, aangebouwd en
verduurzaamd. “Het toepassen van de BENG-
eisen vraagt heel wat van aannemers. Maar
het biedt ook kansen”, zegt ir. Rens ten
Hagen. Hij geeft namens BouwProfs
Nederland de opleiding tot BENG-expert
bestaande bouw.

nieuwbouw is die intentie er vanaf de start bouw. Bij
bestaande bouw gaan de BENG-eisen bij renovatie, onder-
houd en verbouw gelden; op een natuurlijk moment. Elke
bestaande woning wordt straks voorzien van een BENG-
label, waarmee wordt aangetoond in hoeverre de woning
voldoende verduurzaamd is. Een bestaand gebouw naar
BENG-niveau krijgen – met minimaal label C – werkt anders
dan bij nieuwbouw. Elk bestaand gebouw is weer een situa-
tie op zich. Dat vraagt om maatwerk en een vooraf bepaald
stappenplan.”

Dat inzicht krijg je met deze opleiding?
“Inderdaad. Tijdens de vijfdaagse opleiding tot BENG-expert
bestaande bouw leer je hoe je aan de hand van de BENG-
regels een praktisch en realistisch verduurzamingsplan
opzet en uitvoert. Je wordt opgeleid in zowel de inspectie
(i-BENG), de advisering (a-BENG) en de uitvoering (u-BENG).
De opleiding wordt afgesloten met een examen waarin je
jouw eigen plan maakt en verdedigt. Wie het certificaat
‘BENG Expert Bestaande Bouw’ eenmaal op zak heeft, kan
een woning dus inspecteren op duurzaamheid, op basis van
de inspecties een advies uitbrengen en de woning conform
dat advies duurzaam maken.”

Maar om nou gelijk BENG-expert te willen zijn …
“Dat ligt natuurlijk aan jezelf. Wil je dat jouw opdrachtgever
er een ander naar laat kijken, of wil je zelf weten hoe het zit
en het hele pakket kunnen bieden? Vooral de inspectiekant
en de uitvoering zijn voor aannemers direct belangrijk. Met
de advieskant kun je het onderscheid maken. Je hebt een
streepje voor als je de opdrachtgever een goed doordacht,
realistisch en betaalbaar verduurzamingsadvies kunt geven.
Je weet dan toch meer van de hoed en de rand. Het pro-
gramma voorziet in permanente educatie, zodat je altijd
over de meest actuele kennis beschikt.”

Kan elke aannemer aansluiten?
“Om deze opleiding te volgen, is geen specifieke vooroplei-
ding vereist. Een gezonde interesse in bouwkunde in het
algemeen, terzake doende bouwkundige kennis en een
technische instelling zijn voldoende. Affiniteit hebben met
duurzaamheid is uiteraard wel handig.”

BENG-expert bestaande bouw
Start 17 november 2020 – Van der Valk Hotel Breda
Start 3 februari 2021 – Van der Valk Hotel De Bilt

www.bouwprofsnederland.nl

Tekst Viola Huurnink Foto BouwProfs Nederland

44 Aannemer nr. 6 – Oktober 2020

AGENDA

44-45_agendalinks.indd 44 25-09-20 14:20

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.