Aannemer 6 – 2020 – pag. 45

Beton Event 2020
26 november 2020
Online via Hopin
Online event met als thema ‘Panorama
Beton, de Verdieping’. Deze dag staat
circulariteit centraal, wat terugkomt in
de lezingen, productpresentaties en
rondetafeldiscussies.

www.betonvereniging.nl

BENG bij nieuwbouw
2 december 2020
Raab Karcher Vriezenveen
Hoe bouw je een gasloos bijna energie-
neutraal gebouw? Tijdens de Green-
works Academy on Tour krijg je hand-
vatten om te komen tot BENG.

www.greenworksacademy.nl

VELUX opfrismodule
3 december 2020
VELUX Nederland De Meern
Naast het updaten van de kennis ga je
in de praktijk aan de slag met het nieu-
we uitzettuimelvenster, de nieuwe
insectenhor en het verduisterende rol-
gordijn met de witte zijgeleiding.

www.velux.nl

Bouwbesluit in de praktijk
3 december 2020
Utrecht
Cursus voor wie op de hoogte is van de
structuur, systematiek en begrippen van
het Bouwbesluit, maar onvoldoende
ervaring heeft met het toetsen van
bouwplannen aan de bepalingen.

www.skgikobopleidingen.nl

Houtsoorten in monumenten
14 december 2020
Klooster Ter Eem Amersfoort
Elementaire kennis van houtsoorten,
zaagwijzen en de juiste toepassing van
hout is buitengewoon belangrijk bij de
restauratie van monumenten. Deze
masterclass brengt het je allemaal bij.

www.restauratiecentrum.nl

Bouwlogistiek
19 januari 2021
Van der Valk Hotel Breukelen
Logistiek is veel meer dan alleen de
inrichting van een bouwplaats. Professi-
onals Walther Ploos van Amstel en
Ruben Vrijhoef over de kansen, princi-
pes en ervaringen aangaande slimme
bouwlogistiek.

www.bouwendnederland.nl

BIM in de praktijk
20 januari 2021
Civilion Den Bosch
Het toepassen van BIM levert een hoge-
re efficiency en faalkostenreductie op.
Tegelijkertijd vraagt het om een grote
cultuurverandering. In deze cursus
maak je kennis met de ‘zachte’ en de
‘harde’ kant van BIM.

www.civilion.nl

Professioneel inkoper
9 maart 2021
Nieuwegein
Je krijgt inzicht in de diverse facetten
van het inkoopproces in het uitvoerend
bouwbedrijf. En je maakt kennis met
basisinkooptechnieken en kostenbere-
keningen en leert deze toepassen.

www.bob.nl

Een agenda-item delen?
Mail naar aannemer@eisma.nl

Vergunningvrij bouwen
17 november 2020
Utrecht
Eendaagse cursusdag waarin je onder
andere krijgt uitgelegd wanneer een
hoofdgebouw aan de achterzijde wel of
juist niet met vier meter mag worden uit-
gebreid.

www.bob.nl

Barsten en scheuren
24 november 2020
Online via Zoom
Na het volgen van deze online cursus ben
je (beter) in staat om barsten en scheuren
in gebouwen te herkennen en te kwalifi-
ceren. Je kunt diverse oplossingen aan-
bieden voor het ontstane probleem.

www.bouwprofsnederland.nl

Wka in de bouw
26 november 2020
Postillion Hotel Utrecht Bunnik
Kom in één dag alles te weten over de
wet- en regelgeving rondom ketenaan-
sprakelijkheid en het werken met per-
soneel. Met praktische voorbeelden.

www.bouwendnederland.nl

Energielabel C voor kantoren
26 november 2020
Greenworks Academy Apeldoorn
Een utiliteitsgebouw dat wordt verhuurd
als kantoor moet vanaf 1 januari 2023
voldoen aan energielabel C. Greenworks
geeft inzicht in welke weg moet worden
gevolgd om dit te bereiken.

www.greenworksacademy.nl

45nr. 6 – Oktober 2020 Aannemer

44-45_agendalinks.indd 45 25-09-20 14:20

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.