Aannemer 6 – 2020 – pag. 48

Tekst Paul Diersen Foto Henk Riswick

Alexander de Jong

Mooiste aan het vak
De diversiteit van de inhoud. Als je een woning
bouwt, heb je met heel veel facetten te maken:
privaatrecht, publiekrecht, techniek, commercie –
van alles. Dat is de reden dat ik uiteindelijk voor de
bouw heb gekozen. Of ik graag zelf met al die
aspecten bezig ben? Dat is een gewetensvraag. Ik
doe inderdaad graag alles zelf, maar aan de andere
kant remt dat de groei van het bedrijf ook weer. De
kennis die ik zelf in ieder geval níét heb, is de écht
praktische kennis op de bouw. Daar heb ik dus een
hele goede uitvoerder voor. Maar je hoeft mij niks
wijs te maken over bouwfysica, houtskeletbouw en
details. Ook heel erg leuk is het hebben van een
tevreden klant. Daar hebben we er gelukkig heel
veel van. Bij sommigen kom ik nu nog wel eens op
de koffi e. Mensen die ambassadeur van je bedrijf
zijn, da’s geweldig.

Oost-west
Wij werken met vaste partijen voor de uitvoering,
maar doordat we zowel in het oosten als in het
westen werken, huren we die in. Dat komt mede
doordat de hsb-markt lastig te sturen is. Die is nog
heel klein. We krijgen veel aanvragen uit het wes-
ten, maar ook uit de lijn Apeldoorn-Nijmegen. Dat
is voor jongens uit Rotterdam niet te doen, en
andersom ook niet.

Minder leuk
Fouten die vaker dan één keer worden gemaakt. En
echt het minste aan het hele vak: hoe men commu-
niceert in de bouw – dat vind ik echt heel moeilijk.
De botheid af en toe, en het afschuiven van verant-

woordelijkheden – dat ben ik vanuit mijn privéleven
en vanuit mijn opleiding niet gewend. Een particu-
lier verwacht: afspraak is afspraak. Ik vind dat ook.
Maar dat is soms moeilijk voor elkaar te krijgen.

Trots op …
Het hele bedrijf eigenlijk. Hoe strak we op het pro-
ces zitten. We doen de dingen net even anders: dat
horen we ook wel terug. Een voorbeeld? We zaten
laatst bij een bouwbegeleider aan tafel die was
ingeschakeld door de klant. Om de communicatie
goed te laten verlopen, hebben wij standaard een
aantal checklijsten met vragen. De bouwbegeleider
nam tijdens dat gesprek een traditionele rol aan
en begon allemaal vragen te stellen en het project
te inventariseren. Toen lieten wij zien dat we dat
allemaal al opgeschreven hadden. Het antwoord:
‘Oh, dat zie ik nooit’. Dat doen we dan toch goed. Ik
ben natuurlijk ook trots op het team. De betrok-
kenheid is erg groot.

Beste investering
Die is tweeledig: (1) de telefoon en de auto – daar-
mee haal ik de projecten binnen. (2) De investering
in een goed team zorgt ervoor dat die projecten
rendabel zijn.

Hobby’s en privé
Ik ben getrouwd en heb een zoon van acht. Hob-
by’s? Dat zijn er aardig wat: fotografi e, koken en ik
rij 4×4 in een Land Rover Defender, waarmee ik
veel wildkampeertripjes maak, het hele jaar door.
Ook rijd ik motor, zelfs af en toe op het circuit. Al is
dat er dit jaar nog niet van gekomen.

Bouwen is leuker dan iets kant-en-klaars verkopen. En daarom werd
Alexander de Jong toch geen makelaar, maar begon hij ruim vijf jaar
geleden een bouwbedrijf. Core business: houtskeletbouw woningen
voor particulieren. “Een toekomstbestendige bouwmethode, gezien
ontwikkelingen zoals circulariteit.”

48 Aannemer nr. 6 – Oktober 2020

HART VOOR BOUWEN

48-49_hartvoorbouwen.indd 48 28-09-20 10:52

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.