Aannemer 6 – 2020 – pag. 50

50 Aannemer nr. 6 – Oktober 2020

De Nederlandse economie – en ook de bouw – valt de laatste jaren van de
ene in de andere crisis. Eerst de krediet-
crisis en nu de stikstof- of PFAS-proble-
matiek. En corona, niet te vergeten.
Als je de laatste berichten moet geloven,
krijgen we tevens last van de geluids-
normen.

Tot op heden hebben een groot aantal
bedrijven in de bouwnijverheid nog geen
of beperkt last gehad van de corona-
crisis. Maar laten we niet te vroeg jui-
chen. Veel bedrijven hebben het zwaar
en de werkloosheid zal toenemen. De
architecten hebben al minder werk en
dat betekent: wat niet op de plank wordt
getekend, wordt niet gebouwd.

Bij de laatste overnames in onze praktijk
is er vrijwel altijd sprake van een earn-
out methode. Er wordt een deel van de
koopsom bij aanvang betaald en een
deel van de koopsom is afhankelijk van
de toekomst. We komen in de kern diver-
se methodes tegen: van een omzetafhan-
kelijke tot een winstafhankelijke regeling.
We zien te vaak dat een earn-out niet
voldoet aan de voorwaarden en afspra-
ken om grote ellende te voorkomen.

In de column van september heb ik een
voorbeeld beschreven van hoe het niet
moet. Bij de waardebepaling ‘boter bij de
vis’ is het bedrag altijd veel lager dan bij

de waardebepaling met de earn-out
methode. Een koper wil echt veel meer
betalen als de toekomst ‘geborgd’ is in
een waardeformule.

De toekomst is op dit moment erg onze-
ker en dat geeft belangenverstrengeling
tussen koper en verkoper.
Verkoper: “We hebben het druk en blij-
ven het druk houden.” Koper: “Corona
kan een groot probleem worden en de
mensen durven niet meer te investeren,
zodat dit druk op de markt gaat geven.”

Wat het gaat worden, zullen we wel zien.
Zorg er in elk geval voor dat de overna-
meformule voldoet aan de voorwaarden
en condities om de toekomst goed te
borgen.

Richard olde Hartman
directeur Olde Hartman Advies,
overnamespecialist in de bouwnijverheid

Belangen-
verstrengeling
bij overname

‘Earn-out voldoet
vaak niet aan de
afspraken om grote
ellende te
voorkomen’

COLUMN

50_columnrichard.indd 50 25-09-20 14:20

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.