Aannemer 6 – 2020 – pag. 6

Voorheen werden er in de Wagenwerkplaats in Amersfoort,
zoals de naam al doet vermoeden, goederenwagons onder-
houden. Tegenwoordig is dit complex in Amersfoort een
locatie voor congressen, beurzen, bruiloften, vergaderingen
en (bedrijfs)feesten. De NS – eigenaar van het complex –
laat het dak van het rijksmonument renoveren door Aanne-
mingsbedrijf Draisma uit Apeldoorn, als Erkend Restauratie
Bedrijf geknipt voor het project.
Grote component van de renovatie is de vervanging van het
glas in de sheddaken. Eenentwintig stuks, van vijftig strek-
kende meter. Het draadglas in deze daken moest worden
vervangen, omdat het niet meer aan de huidige eisen van
gelaagd glas voldoet. “Als er met het huidige glas inspecties
op de daken moeten plaatsvinden, zou dat niet zonder toe-
passing van valnetten mogen. De NS wil dat natuurlijk goed
voor elkaar hebben. Daarom passen we nieuwe gelaagde
ruiten toe”, licht projectleider Robert van de Pol toe.

Hulpconstructie
Draisma verwierf de opdracht via een bouwteamuitvraag.
Daarin moesten een aantal vragen worden beantwoord. Een
van die vragen was een aanpak voor het vervangen van het
glas. Hoe dacht de aannemer dit te gaan uitvoeren? In de
lichtstraat zitten twee ruiten boven op elkaar. Die ruiten zijn
circa 70 bij 200 cm groot en wegen bijna 25 kg per stuk.
“Qua gewicht was dit wel hanteerbaar, maar wanneer je kijkt
naar hoe je ze zou moeten vastpakken, werd dat behoorlijk
ongelukkig”, zegt Van de Pol. “Daarom zijn we gaan naden-
ken over een hulpconstructie, waarmee het vervangen effi-
ciënter verloopt en we minder risico’s zouden lopen, zowel
qua valgevaar als ruitbreuk. In samenwerking met Glasser-
vice Van Essen uit Epe en Muyen uit Tiel, een firma gespeci-
aliseerd in dit soort constructies, hebben we dit uitgedacht.”
De hulpconstructie – een portaaltje met een motortje, takel
en zuignap – is verrijdbaar over een rail die in de goot is
gelegd. Op die manier kan de ploeg van drie – twee glaszet-
ters en een timmerman – geleidelijk het glas vervangen. Met
een ladder aan weerskanten van het portaal kunnen de
glaszetters van Van Essen erbij om de ruiten met de hand
goed te positioneren. De timmerman van Draisma onder-

steunt de glaszetters met het demonteren, opslaan en weer
op- en afmonteren van de klikprofielen.

Bestaande opbouw
De bestaande opbouw is zoveel mogelijk intact gebleven. De
ruiten liggen in stalen T-profielen, met daaroverheen een
zinken kliklijst, netjes gestroomlijnd over het profiel. Deze
lijst is door middel van aluminium clips met een inbusbout-
je geklemd op het onderprofiel.
De twee ruiten onderling waren in de oude situatie in een
kunststof profieltje gedetailleerd. Daar is als extra water-
dichting een siliconen profiel van Bloem Sealants overheen
verlijmd. Het nieuwe glas betreft gelaagd glas met een crepi
binnenruit als vervanging van het draadglas.

Twee ploegjes
Er lopen twee ploegen tegelijk op het werk, met elk een
hulpportaal. De inschatting was dat elke ploeg 75 ruiten per
week zou moeten kunnen doen. Dat komt qua uitvoerings-
tijd neer op het halfjaar voor het hele project. “Voor de uit-
voering staat tot en met week 42, maar we verwachten iets
eerder klaar te zijn”, zegt Van de Pol. “Dit is heel goed verlo-
pen. We hebben door op deze manier te werken heel weinig
ruitbreuk gehad, ook bij het oude glas, dat toch wat breuk-
gevoeliger is. Het oude glas is verzameld op bokken en van
de steiger getild met de Manitou en daarna vervoerd naar
de glascontainer van Vlakglas Recycling Nederland. Dat
wordt allemaal gerecycled.”

De Wagenwerkplaats
telt 21 sheddaken

van vijftig strekkende
meter per stuk.

6 Aannemer nr. 6 – Oktober 2020

PROJECT

04-05-06-07_draisma.indd 6 25-09-20 14:03

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.