Aannemer 6 – 2020 – pag. 9

Ook wij zijn dit jaar steeds meer digi-taal gaan samenwerken met collega’s,
klanten en relaties. Videovergaderen met
elkaar is bijna aan de orde van de dag. In
deze column deel ik graag mijn ervaring
wat betreft voordelen en aandachtspun-
ten van digitaal samenwerken.

Voordelen
Videovergaderen bespaart reistijd, waar-
door wij effectiever kunnen werken en de
investering voor de klant gunstiger uit-
pakt. Samenwerken op grotere afstand
komt veel meer binnen bereik. Doordat
wij het grootste deel van de besprekin-
gen met een bedrijf digitaal kunnen
doen, ligt het voor ons veel meer voor de
hand om ook bedrijven of projecten op
grotere afstand te helpen.
Bij een videovergadering kun je heel
eenvoudig een scherm delen met de
hele groep waardoor je bijvoorbeeld
samen in dezelfde tekst of tekening kunt
werken. Dit betekent ook dat iedereen
dezelfde aantekeningen heeft.
Ook met de bouwplaats kun je videobel-
len en gezamenlijk in het werk naar een
detail kijken en tegelijkertijd overleggen
over een oplossing. Ten opzichte van
gewoon bellen of een foto via WhatsApp
ben je toch wat interactiever bezig, waar-
door je sneller duidelijkheid en overeen-
stemming kunt hebben.

Aandachtspunten
Zorg dat je van tevoren afstemt welk pro-
gramma of welke app je gebruikt en dat
iedereen ook ongeveer weet hoe het
werkt en bijvoorbeeld de juiste browser

heeft geïnstalleerd. Dit bespaart wat
gestuntel in de beginfase en zorgt dat
videovergaderen ook efficiënt blijft.
Zorg ervoor dat je tussen de besprekin-
gen enige tijd voor jezelf neemt om te
schakelen van onderwerp of gespreks-
partner. Het voordeel van een half uurtje
in de auto tussen de afspraken door, was
dat je je weer even rustig kon voorberei-
den op de volgende bespreking. Dat half
uurtje kun je nu natuurlijk nog steeds
inplannen en invullen met een andere
activiteit om even de zinnen te verzetten.
Blijf ook af en toe fysiek afspreken. Wan-
neer zaken besproken moeten worden,
blijft het toch prettig om met elkaar aan
tafel te zitten of bij de koffieautomaat te
staan. De behoefte aan fysiek afspreken
verschilt per persoon. Hoe kom je achter
de behoefte van de ander? Door het te
bespreken bijvoorbeeld.
In de praktijk bezoeken wij de projecten
en bedrijven in de buurt nog steeds
voornamelijk fysiek. Echter: de afgelopen
periode heeft mij wel de voordelen van
digitaal samenwerken doen inzien.
Voor mij zijn dit wel de ervaringen die
bijblijven, heeft u nog aanvullende erva-
ringen of aandachtspunten?

Bert Videler
Bouwkwaliteitcoach.nl

Digitaal samen-
werken in de bouw

‘Ook met de
bouwplaats kun je
videobellen’

9nr. 6 – Oktober 2020 Aannemer

COLUMN

09_columnbert.indd 9 25-09-20 14:04

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.