Aannemer 6 – 2021 – pag. 10

Dure bouwgrondstoffen zetten aanbestedingen onder druk
Dure bouwgrondstoffen zetten aanbestedingen onder druk.
Steeds meer bouwers schrijven niet in op aanbestedingen
als ze geen zekerheid krijgen over de vergoeding van de
sterk in prijs gestegen bouwgrondstoffen of schrijven in
tegen een hoge prijs. Dit zorgt voor minder bouwprojecten
en voor verdere prijsstijgingen door minder concurrentie.
Dat meldt ABN AMRO.

De prijzen van bouwgrondstoffen zijn de laatste maanden hard
opgelopen. De productiestop ten tijde van het uitbreken van de
coronapandemie, hoge containertarieven en de hoge vraag naar
hout door toegenomen prefab
bouw blijven de bouwgrondstoffen
parten spelen. In juni lag de prijs
van gezaagd en geschaafd hout
ruim 31 procent hoger dan een jaar
eerder, die van warm gewalste sta-
len staven bijna 80 procent hoger
en van kunststoffen buizen ruim 27
procent. Dit zorgt voor hogere
bouwkosten en daarmee voor hoge-
re prijzen van woningen en kanto-
ren. Uitzonderingen zijn er overi-
gens ook; de prijs van cement lag in
juni maar 2,6 procent hoger in ver-
gelijking met juni vorig jaar.
Aanbestedingen lopen steeds vaker
stuk door de sterk stijgende bouw-
kosten vanwege de dure grondstof-

fen op dit moment. Bouwbedrijven willen niet het risico lopen dat zij
zich vastleggen op een bepaalde prijs, terwijl de kosten ondertussen
hard oplopen met een mogelijk verlies tot gevolg. Bouwbedrijven
hebben op dit moment nog goed gevulde orderportefeuilles en kun-
nen daardoor kritischer zijn welke opdrachten zij aannemen. Als
bouwbedrijven zich op aanbestedingen inschrijven, doen zij dit vaak
tegen hogere prijzen dan er budget is; dit om financiële risico’s zo
veel mogelijk uit te sluiten. Het gevolg hiervan is dat aanbestedin-
gen steeds vaker mislukken, omdat de opdrachtgever niet altijd
bereid is diep in de buidel te tasten. Hierdoor gaan steeds minder
bouwprojecten van start.

Standaard- en streefwaarden voor isolatie op energielabel
Vanaf 1 augustus staat op alle nieuwe energielabels vermeld of de isolatie van de woning voldoet aan de ‘Standaard voor isola-
tie’. Is dat het geval, dan is de woning klaar voor een toekomst zonder aardgas.

Met de aanduiding op het label zien potentiële kopers in hoeverre ver-
beteringen nog nodig zijn aan de woning voor verwarming zonder
aardgas. Zo kunnen zij hier bij de aankoop en financiering rekening
mee houden.
De Standaard voor woningisolatie is eerder dit jaar door de minister
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gepresenteerd. Door de
Standaard nu ook prominent op het energielabel te presenteren, wil
de minister woningeigenaren handvatten geven om hun huis goed te
isoleren. Zodat ze zich zo kunnen voorbereiden op een toekomst zon-
der aardgas.
De Standaard voor woningisolatie staat vanaf 1 augustus op alle nieu-
we energielabels. Vanaf 1 september kunnen huiseigenaren hun labels

die tussen 1 januari en 1 augustus zijn geregistreerd, inclusief vermel-
ding downloaden van MijnOverheid.
De Standaard houdt rekening met de bouwkundige kenmerken van de
woning. Woningen van voor 1945 hebben bijvoorbeeld vaak geen
spouwmuur. De Standaard is voor deze woningen daarom minder strikt
dan voor woningen met een bouwjaar van na 1945.
Het isoleren naar de Standaard van woningen gebouwd na 1945 zorgt
ervoor dat zij geschikt zijn voor aansluiting op een duurzame warmte-
bron met lagere aanbodtemperatuur (50 graden). Woningen gebouwd
voor 1945 die voldoen aan de Standaard, kunnen worden aangesloten
op een warmtebron met minimaal een aanbodtemperatuur van 70
graden.

Meer nieuws op Aannemervak.nl

10 Aannemer nr. 6 – Oktober 2021

updAte

10-11-12-13_update.indd 10 23-09-21 09:40

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.