Aannemer 6 – 2021 – pag. 11

Inspectie SZW heet weer
‘arbeidsinspectie’

De Inspectie SZW heet vanaf 1 januari 2022 ‘Neder-
landse Arbeidsinspectie’. Reden van de naamsveran-
dering is de komst van de Europese toezichthouder,
European Labour Authority, en het feit dat werkge-
vers en werknemers de oude, herkenbaardere naam
Arbeidsinspectie nog steeds volop gebruiken.

De officiële nieuwe naam wordt ‘Nederlandse Arbeidsin-
spectie’ en in het Engels ‘Netherlands Labour Authority’. In
het Nederlands en Engels afgekort tot NLA. De keuze hier-
voor is mede ingegeven door de komst van de Europese
toezichthouder European Labour Authority (ELA). De nieuwe
naam van de nationale toezichthouder, Netherlands Labour
Authority (NLA) geeft duidelijk de verbinding aan en tevens
is het verschil glashelder.
Daarnaast is de afgelopen jaren duidelijk gebleken dat de
term Arbeidsinspectie nog steeds vaak wordt gebruikt en
voor werkgevers en werknemers veelzeggender is dan de
officiële naam Inspectie SZW. De nieuwe naam voorkomt
ook het misverstand dat de Inspectie SZW, zoals bij een
aantal andere inspecties, als taak zou hebben om toezicht
te houden op onderdelen van het ministerie (SZW).

Projectontwikkelaar en bouwbedrijf VORM participeert in een
fabriek voor lichtgewicht zonnepanelen. Het Rotterdamse
bedrijf zelf richt zich sterk op verduurzaming en circulariteit.
Het is om die reden dat directeur Daan van der Vorm wel
brood ziet in de scale-up Solarge.

Solarge maakt lichtgewicht zonnepanelen. Deze kunnen geplaatst
worden op daken die vanwege de constructie geen conventionele
panelen kunnen dragen. De panelen zijn gemaakt van vezelversterk-
te thermoplastich polymeren van Sabic. De voormalige start-up is nu
investeerders aan het werven. Met het geld wil Solarge komend
voorjaar in Eindhoven een fabriek bouwen voor de lichtgewicht cir-
culaire pv-modules.
De carbonlow panelen van Solarge doen qua prestatie niet onder
voor conventionele pv-panelen, maar zijn wel 100 procent recycle-
baar. Bovendien kunnen ze worden geproduceerd met volledig gere-
cycled materiaal. Bij die productie komt 25 procent minder CO2 vrij.
Een CO2-besparing die op termijn op 75 procent moet uitkomen. Die
circulariteit is een belangrijke reden voor VORM om te investeren.
Het Rotterdamse bedrijf heeft daar zelf ook de focus op. Over de

hoogte van de investering en het aandeel in het bedrijf doet VORM
geen uitspraken.

Bouwbedrijf gaat in zonnepanelen

Geen handhaving Wet DBA per 1 oktober
Het verlossende antwoord voor wie zich afvraagt of de Belasting-
dienst per 1 oktober gaat handhaven op de Wet Deregulering
beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA): dat is niet het geval. Het
kabinet wacht op de uitkomsten van de webmodule pilot.

Het was lange tijd stil rondom de Wet DBA. De vervanger van de VAR, die
schijnzelfstandigheid moet voorkomen, staat sinds de invoering op 1 mei
2016 ‘on hold’. Er is weliswaar een webmodule gelanceerd die bepaalt of
sprake is van een dienstbetrekking of niet, maar dat betreft een proef. En er
geldt een beperkt handhavingsbeleid vanuit de Belastingdienst.
Na afloop van de pilot webmodule en de evaluatie beslist het kabinet op
welk moment de handhaving wordt opgestart. In een brief aan de Tweede
Kamer meldde staatssecretaris van Financiën Hans Vijlbrief vorig jaar
november dat dat op z’n vroegst 1 oktober 2021 is. Die datum is dus niet
gehaald. Veel grote opdrachtgevers willen alle risico’s mijden en zijn begon-
nen de contracten met zzp-ondernemers tegen het licht te houden. Met veel
onrust tot gevolg.
Diverse zzp-belangenbehartigers vroegen Vijlbrief per brief onlangs om
duidelijkheid. En ook in de Tweede Kamer wilde men antwoord op de vraag
of er per 1 oktober nou wel of niet wordt gehandhaafd op schijnzelfstandig-
heid. Niet, luidde zijn antwoord tijdens een debat.

11nr. 6 – Oktober 2021 Aannemer

10-11-12-13_update.indd 11 23-09-21 09:40

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.