Aannemer 6 – 2021 – pag. 18

Veiligheid in Aanbesteding
RI&E, V&G, toolbox, VCA, LMRA, veiligheidscoaches. Het zijn allemaal
belangrijke instrumenten om de veiligheid in de bouw te vergroten. Maar
ze hebben geen zin als veiligheid niet ‘top of mind’ is. Daarom is ViA – Vei-
ligheid in Aanbesteding – in het leven geroepen.

Vanaf 1 januari 2022 nemen opdrachtgevers en opdrachtnemers die de
Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) hebben ondertekend, veilig-
heidsbewustzijn als verplichting op in aanbestedingen en contracten. Wie
op dat moment niet voldoet aan een bepaald niveau op de zogeheten Vei-
ligheidsladder – een hulpmiddel voor het meetbaar, inzichtelijk en verge-
lijkbaar maken van veiligheidsgedrag – maakt bij aanbestedingen geen
kans.
Een bedrijf binnen ViA moet door middel van een certificaat aantonen op
welke trede van de ladder het zich bevindt. Dit is onder andere afhankelijk
van de contractwaarde en het risico van de werkzaamheden. Bouw je bij-
voorbeeld woningen met een contractwaarde kleiner dan 1 miljoen euro,
dan volstaat een eigen evaluatie op basis van een online vragenlijst, gecom-
bineerd met een gap-analyse en een actieplan. Dit alles wordt geverifieerd
door een certificerende instantie. Is de contractwaarde bij woningbouw gro-
ter dan 5 miljoen, dan wordt de volledige audit door een dergelijke instel-
ling uitgevoerd.
Per 1 januari 2022 is trede 2 van de Veiligheidsladder verplicht; op 1 januari
2024 zelfs trede 3. Een hogere trede bereik je alleen als je meer aandacht
besteedt aan veiligheid.

Meer informatie: https://gc-veiligheid.nl

om bij ons te gaan werken. Want daar ben je oké”, zegt
directeur Cees van Dillen, nog zichtbaar aangedaan. “Hoewel
de bouwplaats later werd goedgekeurd – alle veiligheids-
maatregelen waren genomen – vreet zoiets toch aan je. Het
heeft ons allemaal flink door elkaar geschud.” Er zijn vlak na
het ongeluk zelfs twijfels over prefab. “Ondanks dat we bij
Van Dillen ons elke dag enorm bewust zijn van de risico’s en
er alles aan doen om ongelukken te voorkomen, zet zo’n
ongeluk je aan het denken over wat je doet.”

In het ontwerp
Afscheid nemen van prefab deed Van Dillen niet. Sterker
nog, hij ontwikkelde in 2019 de Prefab Fabriek, die goed iso-
lerende gevelelementen en modulaire houten prefabwonin-
gen levert. Wel werd de focus op veiligheid, dat altijd al pri-
oriteit had, verscherpt. “Er moet sneller worden gebouwd en
met prefab kan dat. Maar naast de kansen die het biedt,
kleven er grote risico’s aan. Daarom moeten de bouwmetho-
de en de daarbij behorende veiligheidsvoorzieningen al in
het ontwerp, en dus in de aanbesteding (zie kader), worden

meegenomen. Nog lang niet iedereen in de keten is daarvan
doordrongen. Omdat er nagenoeg geen standaard is, chec-
ken wij alles – elke aansluiting, elke hijsmethode etc. –
vooraf op veiligheid.”

Zelf nadenken
En er is meer veranderd. De externe veiligheidscoördinator
is vervangen door een interne medewerker. In de persoon
van Aron. “Hij brengt veilig en gezond werken onder de aan-
dacht. Houdt ons bij de les. Onder het motto: wat ik mee-
maakte, wil ik anderen besparen.” Hijsvoorzieningen zijn
verbeterd en er worden nu stickers over schroeven geplakt.
Die moet je eerst lezen voordat je ze kunt losdraaien. In de
communicatie wordt veiligheid bovendien nog meer bena-
drukt. “Veiligheid moet een vast onderdeel zijn bij wat je
dagelijks doet. Omdat het van jezelf moet, niet van een
ander. Die boodschap proberen we over te brengen: is iets
niet veilig volgens jou, stop dan.”
Het beste PBM zit volgens Van Dillen tussen je oren. “Blijf
zelf nadenken over de consequenties van werken met
bepaalde methodes. Ken de mogelijkheden en beperkingen
ervan.”

Continu aandachtspunt
Veiligheid blijft een continu aandachtspunt, benadrukt Van
Dillen. “Simpelweg vertellen dat een werkplek veilig moet
zijn, werkt niet. Je moet echt naar de bouwplaats om de
medewerkers zelf aan te spreken. Dat doen we nu. We bre-
ken in, leggen het werk stil en het moet meteen anders. Het
ongeval met Aron bewijst maar eens dat je nooit alle risico’s
kunt afdekken, maar het bewustzijn kan altijd nóg beter.”

Van Dillen Bouw
hamert continu op

veilig werken.

‘Het beste PBM zit tussen je oren’

18 Aannemer nr. 6 – Oktober 2021

Veilig en gezond werken

16-17-18_veiligheid.indd 18 23-09-21 09:41

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.