Aannemer 6 – 2021 – pag. 30

Afbladderend
pleisterwerk

Als er voor de aansluiting tussen een
sparing in de vloer – de toegang tot de
kelder – en de vloer/gevel geen
detailtekening wordt aangeleverd,
besluit de aannemer er zijn eigen
draai aan te geven. Wel eentje die
leidt tot loslatend pleisterwerk.

Tekst en foto’s Tim Koppers, Bureau voor Bouwpathologie BB

Het was altijd al hun grootste wens en nu komt het er ein-
delijk van: de bouw van een eigen woning. Een vrijstaande
woning welteverstaan, met een strak modern gevelaanzicht
en veel lichtinval. Dat is ook precies de reden waarom de
ingeschakelde architect ervoor heeft gekozen om de gevel-
kozijnen vanaf maaiveldhoogte te laten beginnen. Gevel-
stucwerk moet de gevel vervolgens de juiste uitstraling
geven. Wat op papier is ontstaan, wordt een-op-een uitge-
voerd door een aannemer uit de buurt. Een vlekkeloze op –
levering volgt. Architect blij, bouwer trots, echtpaar dol-
gelukkig. Maar al snel is de boel achter de moderne gevel
niet zo strak meer. Het pleisterwerk begint namelijk van het
binnenblad af te bladderen. Bureau voor Bouwpathologie
buigt zich over de oorzaak en het herstel.

Uitvoering
De woning is gerealiseerd met een ruime kelder, op traditio-
nele wijze in het werk gestort. De betonnen wanden zijn aan
de buitenzijde geïsoleerd met een drukvaste isolatie. Voor
de beganegrondvloer heeft de aannemer breedplaatvloeren,
het nodige wapeningsstaal en beton gebruikt. De aanslui-
ting tussen de kelderwanden en de beganegrondvloer is
voorzien van een waterkerende kimplaat. Gelijk aan de bui-
tenzijde van de kelderwanden is het buitenblad opgetrok-
ken. Het binnenblad is op de gestorte beganegrondvloer
opgetrokken, waarbij de spouw een luchtspouw met isolatie
is. Direct op het buitenblad heeft de bouwer het gevelstuc-
werk aangebracht.

30 Aannemer nr. 6 – Oktober 2021

BouwschAde

Aan de strakke, moderne gevel met veel lichtinval is niet te zien wat zich aan de binnenkant
afspeelt.

30-31_bouwschade.indd 30 23-09-21 09:42

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.