Aannemer 6 – 2021 – pag. 31

Detaillering
Het is voor de bouwpatholoog niet moeilijk om de schade
op te sporen. Binnen, aan de voorkant van de woning,
bevindt zich een sparing in de vloer; de toegang naar de
kelder. Bij deze sparing bladdert het witte pleisterwerk van
het binnenblad af. Het valt hem op dat de schade zich voor-
namelijk voordoet ter hoogte van de bovenzijde van de kel-
derwanden.
Om meer duidelijkheid te krijgen, zijn ook de aannemer en
de architect aanwezig bij het onderzoek. Na het voorstel-
rondje wijst de bouwer meteen met de beschuldigende vin-
ger naar de architect. Hij heeft hem geen detailtekening
aangeleverd betreffende de sparing in de vloer/gevelaan-
sluiting. Na bestudering van de tekeningen blijkt er voor de
aansluiting tussen de sparing en de vloer/gevel zelfs
helemaal geen detail te zijn uitgetekend.

Waterdicht
Hoe de aannemer dan heeft gebouwd? Hij geeft aan er op
eigen initiatief te voor hebben gekozen om boven op de kel-
derwanden metselwerk aan te brengen met een binnen- en
buitenblad. Die opmerking gecombineerd met de plaats van
de schade – ter hoogte van de bovenzijde van de kelder-
wand – bezorgt de bouwpatholoog een Eureka-moment.
Het kan niet anders dan dat de aansluiting tussen de
bovenzijde van de kelderwand en het aanwezige metselwerk
onvoldoende waterdicht is. Het gevolg: vochtschade.

‘Het buitenblad moet om de
meter worden gesloopt, wil
herstel slagen’

Hersteladvies
De oorzaak van het loslatende pleisterwerk is duidelijk. Wat
volgt, is het hersteladvies. De bovenzijde van de kelderwan-
den en de buitenzijde van het binnenblad ter hoogte van de
sparing in de vloer moeten worden voorzien van een vloei-
bare flexibele kunststof. Polymethylmethacrylaat. Die kunst-
stof laag zorgt voor een waterdichte afdichting. Extra aan-
dachtspunt: de kopzijden van de vloer moeten eveneens
worden behandeld met deze flexibele kunststof. Het herstel
moet in twee fases plaatsvinden. Het buitenblad moet
namelijk om de meter worden gesloopt, om constructieve
zettingen te voorkomen.

Is de flexibele kunststof helemaal aangebracht, dan kan de
aannemer het buitenblad en het gevelstucwerk herstellen.
Daarna is het pleisterwerk binnen aan de beurt, dat ter
plaatse van de sparing in de vloer moet worden uitgekrabd.
De bouwpatholoog adviseert de achterliggende
ondergrond volledig te laten drogen om vervolgens de
ruimte op te vullen en glad af te werken. Tot slot kunnen
desbetreffende wanden opnieuw worden gesausd.

31nr. 6 – Oktober 2021 Aannemer

Bij de toegang naar de kelder bladdert het pleisterwerk van het
binnenblad af.

De schade doet zich voornamelijk voor ter hoogte van de bovenzijde
van de kelderwanden.

30-31_bouwschade.indd 31 23-09-21 09:42

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.