Aannemer 6 – 2021 – pag. 33

“Architecten komen vaak met fantasti-
sche ontwerpen. Je zou haast vergeten
dat het ook allemaal moet worden
gebouwd. De druk op de uitvoerende
partijen is hoog. Het moet kwalitatief
goed, voor een lage prijs en in een
moordend tempo. Aan de andere kant
nemen aannemers veel risico om wer-
ken te krijgen. Neem je echter een niet
goed uitgekristalliseerd ontwerp voor
lief, dan ligt een bouwgeschil al snel op
de loer. Over meerwerk bijvoorbeeld, dat
hapsnap is uitgevoerd en waarover niets
op papier staat. Of over een te late ople-
vering, die je vanwege de langere lever-
tijden had kunnen zien aankomen. Arbi-
ters met (bouw)technische kennis en
ervaring, aangesloten bij de Raad van
Arbitrage voor de Bouw, vellen er regel-
matig een oordeel over. Een vorm van
alternatieve geschillenbeslechting die
nog altijd beter is dan een stap naar de
gewone rechter. Want hij zal het pro-
bleem strikt juridisch benaderen en
heeft weinig verstand van bouwzaken.
Maar gebruik je je gezonde verstand,
dan hoeft het helemaal niet tot arbitra-
ge te komen. Dat scheelt kosten en
energie. Begin voor aanvang van een
bouw daarom altijd met een risico-
inventarisatie. Maak een planning en kijk
waar onderdelen mogelijk kunnen uitlo-
pen. Organiseer meerwerk goed en leg
het vast, zodat het achteraf is te onder-
bouwen. En heel belangrijk: communica-
tie is alles. Zelfs een goed contract met
slecht onderling contact kan voor pro-
blemen zorgen.”

LEENDERT KORSTANJE
arbiter, bindend adviseur en
buitensecretaris RvA

‘ Risico-inventarisatie
is een must’

33nr. 6 – Oktober 2021 Aannemer

32-33-34-35_trend.indd 33 23-09-21 09:43

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.