Aannemer 6 – 2021 – pag. 34

‘ Betrek verzekeraar
bij je plannen’

“Een CAR-verzekering is aannemers niet
vreemd. Je verzekert er je werk – van het
grondwerk tot en met de laatste dakpan
– mee tegen schade. Schade door dief-
stal, brand, vandalisme of storm. Maar
ook vanwege uitvoeringsfouten. In aan-
vulling daarop kun je posten als gereed-
schap, materiaal en transport meeverze-
keren. Zo’n polis is er dus in diverse
smaken, al naar gelang het type bouw-
werk, de risico’s en de grootte van het
bedrijf. Er is één vaststaand gegeven: iets
moet echt stuk of beschadigd zijn, wil je
aanspraak kunnen maken op de dekking.
Dat is overduidelijk als bij storm een
gemetselde gevel omvalt. Maar wat als er
vijf centimeter zand in een bouwput met
isolatieplaten is gestoven? Of een beton-
vloer iets doorbuigt? Het zijn deze grijze
gebieden die dikwijls discussie opleve-
ren en kunnen uitdraaien op een bouw-
geschil. Datzelfde geldt voor schade aan
werk dat buiten de standaard werkzaam-
heden valt. Besluit je als aannemer B&U
ook tunnels en kademuren te gaan bou-
wen; werk dus dat buiten de polisom-
schrijving valt? Meld het je verzekeraar
als je niet voor verrassingen wilt komen
te staan. Het is bovendien slim om de
CAR-verzekering te combineren met een
aansprakelijkheidsverzekering. Dan ben
je meteen ook verzekerd voor schade
aan personen en schade aan zaken van
anderen. Zijn er vragen? Trek aan de bel!
Wij kunnen je helpen de risico’s inzichte-
lijk te maken. Dan hoeft het niet tot een
arbitragezaak te komen.”

STEPHAN VOOIJS
register risicodeskundige
Nationale Nederlanden

34 Aannemer nr. 6 – Oktober 2021

TREND

32-33-34-35_trend.indd 34 23-09-21 09:43

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.