Aannemer 6 – 2021 – pag. 35

‘ Los het geschil
samen op’

“Niemand zit bij een bouwgeschil te
wachten op gedoe, één tot drie jaar
bouwvertraging en geldverlies. Toch is
dat precies wat je krijgt als je een con-
fl ict wilt oplossen via een gerechtelijke
procedure. En laat aannemers dat nou
bijna standaard doen. Op zo’n moment
beslist een ander over jouw geschil. Je
hebt nergens meer vat op. Bij winst of
verlies: de relatie met de tegenpartij
krijgt een fl inke knauw. ‘Fijn’ voor als je
elkaar weer treft in de kleine bouwwe-
reld. Waarom dan niet liever mét elkaar?
Er samen uitkomen. Dat kan met bouw-
mediation. Waarbij de deelnemers het
geschil zelf oplossen, onder leiding van
een onafhankelijke derde. De mediator,
die fungeert als gespreksleider. Elke
deelnemer vertelt zijn of haar kant van
het verhaal. In alle openheid en vertrou-
welijkheid, zonder negatieve gevolgen.
Want voor partijen geldt een geheimhou-
dingsplicht. Dat voorkomt dat je moet
praten met een knijper op de neus. Ver-
volgens bedenken de deelnemers allerlei
scenario’s, om tot slot tot een voor
iedereen acceptabele oplossing te
komen. Zonder haat en nijd. Een binden-
de vaststellingsovereenkomst zorgt
ervoor dat partijen verplicht zijn de
afspraken na te komen. Mijn advies aan
wie is verwikkeld in een bouwgeschil:
schakel zo snel mogelijk – nog voordat
de boel escaleert – een MfN-register
bouwmediator in. Doe je dat niet, dan
kost het je veel meer tijd en geld, en
komt de oplossing niet dichterbij.”

JAN ZELDENTHUIS
MfN-register bouwmediator

35nr. 6 – Oktober 2021 Aannemer

32-33-34-35_trend.indd 35 23-09-21 09:43

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.