Aannemer 6 – 2021 – pag. 40

Breekt de hybride
warmtepomp door?
De verkoopcijfers van de hybride warmtepompopstelling, de combinatie tussen cv-ketel en
warmtepomp, vielen nog wat tegen. Dit jaar moet het anders worden. De hybride is niet
langer het slappe tussenstapje, maar een CO2-reductiekanon met veel smaken. De techniek
wordt nu wel op het schild gehesen als logische stap in de energietransitie.

Tekst en foto Eddy Buiting

Waarom viel de verkoop tegen?
Er gingen er vorig jaar maar zo’n 10.000 stuks over de toon-
bank. De hybride had last van verschillende factoren.
Belangrijkste: de prijs. Al met al kost het de consumenten
nog tussen de 4000 en 8000 euro, los van de HR-ketel, excl.
subsidie en installatie. Daarnaast zagen overheid en lobby-
partijen tot voor kort meer heil in het promoten van de all-
electric oplossing dan van de hybride. Consumenten die
twijfelden, grepen terug naar nog een rondje HR-ketel. Het
sentiment is nu aan het veranderen. De tussenstap wordt
nu gezien als een belangrijk wapen in het terugdringen van
de CO2-uitstoot. De ontwikkelingen van gas en elektraprij-
zen, en de druk op de verduurzamingsdoelstellingen dragen
ook bij. De bestedingen aan de eigen woningen zijn in de
coronaperiode ook toegenomen. En er gaan geluiden op om
de hybride nog verder te stimuleren door aan de normen te
sleutelen. Allemaal zaken die de drempel verlagen.

Wordt verduurzamen bij ketelvervanging dan een plicht?
Die kans lijkt klein. Een eerder pleidooi voor verplichte ver-
duurzaming bij ketelvervanging sneuvelde. Het lijkt er wel
op dat branchepartijen ‘green-deals’ met elkaar gaan slui-
ten om de hybride aan te jagen. Dit zal vooral door energie-
leveranciers en corporaties moeten worden omarmd. Daar-
naast is ook de hoogte van de ISDE-subsidie onderwerp van
discussie. Het is wat dat betreft wachten op het ambitieni-
veau en politieke kleur van het nieuwe kabinet.

Hoe hoog is die subsidie nu?
De ISDE-subsidie wordt bepaald door het vermogen dat de
warmtepomp levert. Hybrides zijn er van enkele kilowatts
tot hogere vermogens. Alle klassieke ketelfabrikanten verko-

pen ze inmiddels. Grofweg liggen de meeste subsidies tus-
sen de 1350 en 2600 euro. Info: rvo.nl/isde.

Wat is de grootste pré van hybride?
Het geeft flexibiliteit en veiligheid: een redelijke spijtvrije
stap voor de komende vijftien jaar. De vertrouwde HR-ketel
geeft altijd 100 procent back-up. Een besparing van 60 pro-
cent op het gasverbruik is met de huidige prijsontwikkelin-
gen interessant. De hybride is een serieuze optie voor
woningen met bouwjaren tussen 1955 en 2005. Factoren zijn
ook de mate van isolatie, luchtdichtheid, type beglazing, de
kwaliteit van het leidingwerk, het ventilatiesysteem en het
afgiftesysteem. Een hybride kán op bestaande radiatoren,
maar rendeert het beste bij LT-verwarming i.c.m. na-isolatie.
Na 2005 zijn de meeste woningen wel klaar om de stap naar
all-electric te maken, mocht men van het aardgas af willen.

En waarom zou je het niet willen?
Niet iedereen is fan van warmtepomptechniek en alles staat
of valt met een goed ontwerp en uitvoering, dat gaat niet
altijd goed helaas. Een HR-ketel kan door het hoge vermo-
gen, vaak geselecteerd op basis van. de gewenste tapwater-
vraag, een ontwerpmisser maskeren. Daarnaast zijn er water-
stofambities of stadsverwarmingsplannen die een afslag
richting warmtepomp zouden kunnen verhinderen. Verder
zijn veel oudere woningen gewoonweg nog niet zo ver: hier
moet eerst beter geïsoleerd zijn om überhaupt op lagere
temperaturen te kunnen stoken. Belangrijk ding is toch ook
de buitenunit van de warmtepomp. Je moet er maar plek
voor hebben: denk bijvoorbeeld aan gestapelde bouw in de
binnenstad. De vrees voor een aaneenschakeling van geluid
producerende buitendelen in woonwijken is niet onterecht.

40 Aannemer nr. 6 – Oktober 2021

INSTALLATIE

40-41_hybride.indd 40 27-09-21 08:58

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.