Aannemer 6 – 2021 – pag. 41

Wat zijn de eisen met betrekking tot geluid?
Overdag 45 dB, ’s nachts 40 dB op de erfgrens. Bij grotere per-
celen/daken is altijd wel een plek te vinden. Belangrijk is om
de voorschriften voor opstelling van de fabrikanten goed op
te volgen. Bij rijtjeswoningen met kleine tuintjes, of in bin-
nenstedelijk gebied kan het krap aan worden. Hiervoor zijn er
eventueel geluid reducerende omkastingen op de markt en
fabrikanten komen met stillere buitendelen. Nadeel hiervan
is vaak wel dat de buitenunits door het grotere verdamperop-
pervlak forser worden. Oplossingen zonder buitenunit, bij-
voorbeeld met volledige binnenopstelling of met het dak als
warmtepompbron (PVT) zijn sterk in opkomst.

Moet een woning naar lage temperatuur verwarming?
Een warmtepomp rendeert het beste bij zo laag mogelijke
aanvoertemperaturen. Met een warmtepomp kan tegen een
redelijk rendement prima water van 55˚C gemaakt worden
en dat is voor heel veel woningen het overgrote deel van
het jaar meer dan genoeg. Voor de echt koude dagen of het
laatste zetje kan de cv-ketel bijspringen. De aanwezigheid
van vloerverwarming en radiatoren die goed af kunnen
geven op lage temperaturen vormen dus wel een pré. Hier-
voor is altijd een goede warmteverliesberekening en inven-
tarisatie van de (bestaande) installatie nodig. Veel woningen
zijn de afgelopen jaren al verbeterd door het aanbrengen
van isolatie of energiebesparende beglazing. Hierdoor zijn
bestaande radiatoren waarschijnlijk te groot en kan met
minder warmte de woning prima het gewenste comfortni-
veau bereikt worden.

Waar moeten we verder op letten?
Belangrijk aandachtspunt is het leidingwerk. Doordat warm-
tepompen werken met een kleinere ΔT moeten er hogere
volumes richting het afgiftesysteem. Daar moet het leiding-
werk geschikt voor zijn, en stromingsgeluid en daarmee
extra drukverlies/slijtage en een verhoging van het energie-
verbruik kan een factor zijn. De praktijk laat zien dat leidin-
gen meestal al zijn overgedimensioneerd.
Ander aandachtspunt is de hydraulische verdeling en
samenwerking tussen warmtepomp en cv-ketel. Ook zijn de
regelingen verschillend: wordt op basis van aan/uit of
modulerend gestuurd? De installateur moet het systeem
echt goed inregelen.
Andere splijtzwam is wel of geen buffervat. Een warmtebuf-
fer van ongeveer 50 liter zorgt ervoor dat de installatie rus-
tiger en stabieler draait: minder pendelen. De meeste fabri-
kanten adviseren wél een buffervat toe te passen, maar hij
wordt er met regelmaat uitbezuinigd. Het vermogen van de
warmtepomp moet dan wel goed zijn bepaald.

Webinar: stel vragen aan technisch specialisten
Vragen afvuren op specialisten van technische groothandel Rensa en toe-
stelfabrikant Remeha? Bij het webinar De hybride breekt door Op dinsdag
12 oktober worden de alle uitdagingen rondom advies, ontwerp en installa-
tie van een hybride warmtepomp besproken. Het webinar is kosteloos en na
registratie via Bouwwebinar.nl te volgen.
www.bouwwebinar.nl

41nr. 6 – Oktober 2021 Aannemer

40-41_hybride.indd 41 27-09-21 08:58

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.