Aannemer 6 – 2021 – pag. 43

Advertorial

de concrete toepassing van Greenworks (prefab)
bouwdelen- en materialen. Hospers: “In eerste
instantie lag de focus sterk op het verwerken van
de producten, maar nu zie je een verschuiving
naar een juiste wettelijke verantwoording van de
toepassing. Van product- naar thematrainingen,
dus hoe verwerk je een Greenworks-product
passend binnen en conform de BENG-eisen of
om te gaan met Greenworks-producten binnen
de Wet Kwaliteitsborging. Bovendien geven onze
Greenworks-partners nu meer trainingen op basis
van complete geïntegreerde duurzame bouw- en
installatieconcepten, bijvoorbeeld je energieneutraal
en gasloos kan renoveren. De bijeenkomsten
zijn geschikt voor zowel kaderpersoneel als
bouwplaatsmedewerkers.”

Circulaire biobased materialen
Het idee achter het Greenworks-label was en is
om de bouwketen en de uitvoerende partijen
ingewikkeld zoekwerk naar de juiste duurzame
bouw- en installatiematerialen te besparen. Gewoon
simpel: een overzicht van producten met een
milieuscore erachter, zodat de gebruiker kan zien
hoe een bouwmateriaal of installatie ‘scoort’ op
duurzaamheid en comfort. De Greenworks-score
wordt bepaald aan de hand van tien duurzame
materiaal- en producteigenschappen. Dat varieert
van de natuurlijke herkomst van een materiaal,
de milieuwinst van het product in relatie tot de
toepassing, herbruikbaarheid en recyclebaarheid
aan het einde van de levenscyclus tot biologische
afbreekbaarheid enzovoorts. “Vanuit de overheid

en vastgoedsector komt steeds meer nadruk te
liggen op de toepassing van circulaire, biobased
bouwmaterialen. Er wordt veel meer gelet op de
totale levenscyclus van een materiaal. Het gaat er
ook om: hoe is het geproduceerd en welke impact
had dat proces op het milieu? Hoeveel en welke
energie is er tijdens het productieproces verbruikt?
Wat dat betreft is het Greenworks-label steeds in
ontwikkeling.”
Voordat Raab Karcher een leverancier van duurzame
bouw- en installatiematerialen toevoegt aan haar
Greenworks-assortiment is er een beoordeling
nodig. Raab Karcher kijkt daarbij op product- en
organisatieniveau naar potentiële toetreders;
beschikken ze onder andere over ISO 14001 en
wat is hun visie op de MVO thema’s People, Planet
en Profit. Ook wordt getoetst op een aantoonbare
Levens Cyclus Analyse (LCA). “Ik mag vaststellen dat
onze Greenworks leveranciers tot de koplopers in de
markt van duurzaam bouwen behoren. En daar zijn
we heel trots op”, aldus Hospers.

Jubileumcadeau Greenworks: plant nieuw bos
Welk cadeau geef je aan je relaties en klanten als
je een 10-jarig jubileum te vieren hebt? Dat was
nog even een kwestie van nadenken. Maar hoe
toepasselijk is het om als aanjager van duurzaam
bouwen te helpen om een bos te planten? Dat
gaat gebeuren in Brabant samen met Trees for
All. Zo draagt Raab Karcher haar steentje bij aan
een duurzaam Nederland.

42-43_advraabkarcher.indd 43 23-09-21 09:48

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.