Aannemer 6 – 2021 – pag. 46

Tekst Paul Diersen Foto Roel Dijkstra

Yvonne van der Hulst

Mooiste aan het vak
Of het nu renovatie of nieuwbouw is: je maakt iets
nieuws. Daar leg je je ziel en zaligheid in en daar-
mee probeer je mensen blij te maken. Is iemand
tevreden met het resultaat, dan word ik daar ook
weer blij van. Ik probeer in het werk altijd een stuk
verduurzaming mee te nemen, als de klant dat ten-
minste ook wil en er budget voor is. Vanuit eigen
ontwikkeling kun je daarin natuurlijk nog veel
méér doen en ook echt je verantwoordelijkheid
pakken als ondernemer. Dat vind ik nóg mooier.
Dan kun je echt je stempel op ontwikkelingen
drukken en laten zien aan de BV Nederland: dit
kan er ook nog
, verder dan wat de wetgeving op
dat moment vraagt.

Waar lig je wakker van?
Als een klant niet tevreden is. Dat vind ik heel erg,
want dat had ik nooit voor ogen. Met alle goede
bedoelingen probeer je een project te realiseren.
Maar mensen maken fouten, mensenhanden
maken ook fouten; er kan altijd iets gebeuren.
Soms is het jammer, dat dat niet goed wordt
begrepen. Dat is ook altijd een moment om naar
jezelf te kijken: waarom hebben we deze klacht? Is
het een productfout, of debet aan te weinig com-
municatie? Slechte communicatie bestaat in mijn
ogen niet, maar te weinig wél.

Trots op
De innovaties. Wanneer dat is begonnen? Rond
2013, toen we nog kampten met de kredietcrisis.
We wisten dat er veel eigen ontwikkeling aan zat te
komen, we hadden de tijd om zaken uit te zoeken
en de wetgeving was al duidelijk: een EPC van 0 in
2020. Je kunt als bouwer handelen naar het
moment – we leveren 5 voor 12 aan op de manier

waarop het op dát moment vereist wordt volgens
de wet – of zeggen: we trekken de toekomst naar
voren en kijken wat we kunnen bewerkstelligen. We
begonnen met het bouwen volgens Active House,
gingen naar NOM en vervolgens met Plusleven
naar plus-op-de-meter. Dit jaar hebben we ons
aangesloten bij Circulair West en daarmee de 17
klimaatdoelstellingen van de VN omarmd. Wetge-
ving vereist soms dat je een beetje moet laveren,
maar de stip op de horizon kun je zelf bepalen.
BENG? We hebben er niet eens naar gekeken, we
voldeden gewoon. Natuurlijk: als innovator krijg je
te maken met hobbels. Sommige ontwikkelingen
zijn niet te voorspellen, daar moet je mee dealen.
Loop je op dat moment weg, dan klopt je verhaal
niet meer.

Beste investering
Het team, onze mensen. Met het team draai je de
organisatie. Daarom hebben we bijvoorbeeld ook
geïnvesteerd in het programma Vitaal vakman-
schap
, een traject in samenwerking met Building
Human Talent en TNO. Daarin onderzochten we
hoe onze mensen – zowel buiten als binnen –
gezond en met plezier blijven werken en hun pen-
sioen halen. Zo’n traject zet mensen aan het den-
ken.

Vrije tijd en privé
Ik ben getrouwd en heb drie zoons. Mijn man werkt
in het bedrijf als fi nancieel directeur. Als ik er tijd
voor heb, ga ik graag fi etsen en tuinieren, maar ik
vind het vooral belangrijk om tijd met mijn gezin
door te brengen. Verder ben ik ook voorzitter van
Bouwend Nederland afdeling Duin- en Rijnstreek
en zit ik in het regiobestuur van Bouwend Neder-
land Regio Randstad Zuid.

Terwijl BENG nog moest worden ingevoerd, zette Van der Hulst
Bouwbedrijf al een wijk vol plus-op-de-meterwoningen neer, allemaal
voorzien van een thuisbatterij en onderling verbonden in een smart
grid
, met een gegarandeerde energierekening van 18 euro per maand.
Verder kijken dan wat er op het moment wettelijk wordt geëist,
typeert directeur-eigenaar Yvonne van der Hulst. “De stip op de hori-
zon kun je zelf bepalen.”

46 Aannemer nr. 6 – Oktober 2021

HART VOOR BOUWEN

46-47_hartvoorbouwen.indd 46 24-09-21 09:58

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.