Aannemer 6 – 2021 – pag. 49

Masterclass kwaliteitsborging
18 november 2021
Online
Welke eisen worden er gesteld aan instru-
menten voor kwaliteitsborging en welke
keuzes heb je als aannemer in het pro-
ces? Daarop ligt de focus tijdens deze
masterclass.

www.nieman.nl/academie

Digitalisering
Terugkijken op elk moment
Online
Voor bouwbedrijven is digitalisering een
perfect hulpmiddel om altijd inzage te
hebben in de voortgang van projecten en
de kosten. Hoe dat werkt? Kijk het gratis
webinar ‘Bouwen met beleid; waarom
digitaliseren werkt?’ terug.

www.bouwwebinar.nl

Wka in de bouw
23 november 2021
Van der Valk Hotel Vught
Training over de wet- en regelgeving rond-
om ketenaansprakelijkheid. Zodat je bij-
voorbeeld niet onverwacht te maken krijgt
met aansprakelijkheid voor loonbelasting,
sociale premies en (soms) btw.

www.bouwendnederland.nl

Houtskeletbouw
Datum en locatie in overleg
Incompany cursus voor wie zowel algeme-
ne als vakspecialistische kennis wil
opdoen over houtskeletbouw. Met aan-
dacht voor de opbouw, aansluitdetails en
bouwfysica.

www.evanbuytendijk.nl

Bouw Relatiedagen
1 en 2 december 2021
Evenementenhal Hardenberg
Bedrijven laten hun nieuwste producten
en materialen zien, praktische onderwer-
pen typeren de workshops, er is een
banenmarkt en netwerken kan in ‘Proost
op de regio’.

www.bouwrelatiedagen.nl

Energieneutraal renoveren
2 december 2021
Greenworks Academy Breda
In 2050 moet de hele gebouwde omgeving
aardgasvrij zijn. Daarom deze training
over onder meer het na-isoleren van de
schil, ventilatie en het renoveren van keu-
ken, toilet en badkamer.

www.greenworks.nl/academy

Hijsveiligheid
Datum en Bouwmensen-locatie in
overleg
Aan bod komen onder meer de risico’s bij
hijswerkzaamheden, het aanslaan van de
last en hoe te handelen met hulp en der-
den. In gecreëerde situaties worden ken-
nis en vaardigheid getest.

www.bouw-cursus.nl

BIM de verdieping
Datum in overleg
Opleidingscentrum Brickton Lijnden
Verdiepende dag waarop je inzicht krijgt
in effectief werken met BIM als een echte
pro. Daarbij inzoomend op verschillende
rollen: die van werkvoorbereider, project-
leider en inkoper.

www.brickton.nl

Een agenda-item delen?
Mail naar aannemer@eisma.nl

Building Holland
2 – 4 november 2021
RAI Amsterdam
Centraal staat de vraag: hoe kunnen we
Nederland verduurzamen, met een cen-
trale rol voor de bouw en vastgoed. Een
event waar het draait om trends, nieuwe
inzichten en innovaties.

www.buildingholland.nl

Conditiemeting gebouwen
5 november 2021
Mercure Hotel Zwolle
Na deze cursus ben je in staat om een
goed onderbouwde conditiemeting uit te
voeren. Ook kun je de risicoaspecten van
geconstateerde gebreken herkennen en
bepalen.

www.bouwprofsnederland.nl

Lean bouwen
Datum in overleg
Bouwmensen Heerhugowaard
Het doel van de cursus: bouwplaatsperso-
neel kennis laten maken met de principes
van lean bouwen en de rol die zij hierin
spelen.

www.bouw-cursus.nl

Brandveilig bouwen en installeren
11 november 2021
Greenworks Academy Breda
Aan de hand van theorie, praktijkvoor-
beelden en demo’s wordt ingegaan op de
brandwetgeving voor woning- en utili-
teitsbouw, brandveilige producten en de
juiste verwerking hiervan.

www.greenworks.nl/academy

49nr. 6 – Oktober 2021 Aannemer

48-49_bijspijkeren.indd 49 23-09-21 09:49

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.