Aannemer 6 – 2021 – pag. 50

50 Aannemer nr. 6 – Oktober 2021

COLUMN

In Nederland wordt het ene na het andere prachtige project gerealiseerd.
Bedacht door architecten, die in staat
zijn om de mooiste gebouwen te creëren.
Op papier weliswaar. Want dan is daar de
uitvoering door een bouwbedrijf. En keer
op keer trek ik dezelfde conclusie: zo’n
project staat mooi bovenaan op de refe-
rentielijst, maar dik onderaan als het
gaat om het resultaat. Geen aanname;
een feit. Ik heb inmiddels al zoveel bou-
wers gesproken, werken gezien en nacal-
culaties bestudeerd, dat nattevingerwerk
een gepasseerd station is.

De gevelartiesten – ze noemen zichzelf
architect – kunnen er wat van, maar vra-
gen zich niet af hóé we het moeten
maken. Maar ook bij aannemers is dit
een punt dat in de nacalculatie wordt
onderschat. En de aannemer die de risi-
co’s wél goed heeft beoordeeld, krijgt het
werk toch niet. Domweg omdat er altijd
een (… vul hier je eigen woord in) is die
met een lagere prijs komt. Een veel te
lage prijs, die in elk geval niet is geba-
seerd op risico-inventarisatie.

Bij een aantal grote bedrijven is het risi-
comanagement dik onder de maat. Hier
kikken de mensen op het werk. We zien

de voorbeelden regelmatig bij de grote
bedrijven. Degene die je vooral in
Cobouw voorbij ziet komen. Toch is dit
slechts het topje van de ijsberg.

De bedrijven die mij vragen om een
mening over het aannemen van een der-
gelijk project schrikken vaak van mijn
directheid. Mijn antwoord is namelijk
heel duidelijk: nee, nee en nog eens nee.
Waarom calculeren en mogelijke risico’s
in de prijs meenemen als je het werk
toch niet krijgt? En als je zo’n project
dringend nodig hebt, is het ook geen
oplossing voor de continuïteit van het
bedrijf. Dan moeten er andere stappen
worden genomen.

Mijn motto is: ‘Een mooi werk is pas een
mooi project als je er ook geld mee ver-
dient’.

Richard olde Hartman
directeur Olde Hartman Advies,
overnamespecialist in de bouwnijverheid

Mooi
gebouw(d)
versus prijs

‘Architecten vragen
zich niet af hóé we
het moeten maken’

50_columnrichard.indd 50 23-09-21 09:49

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.