Aannemer 6 – 2021 – pag. 6

De renovatie van het historische wooncomplex Coopersburg
in Akkrum is vanwege de vorm van de relatief kleine daken
een bewerkelijke klus, aldus Romke Hekstra van Hekstra
Dakmeesters, die tot de vierde generatie rietdekkers behoort
en tot de tweede generatie bouwers in zijn bedrijf. Op de
grens van elke woning komen drie daken bij elkaar met tus­
sen elk dakvlak een dakgoot. Standaard zinkwerk pakt Hek­
stra Dakmeesters in de regel zelf op, maar voor deze klus
worden specialisten van Kobus Dakdekking uit Garyp ingezet.
“We werken veel samen, zeker als het buitengewoon werk is.’’
Het herstel van het dak van Coopersburg vloeit voort uit een
klachtenhistorie, waarin lekkages de boventoon voerden. Het
hemelwater sijpelde via het dak de historische woningen
binnen. De huurders klopten daarvoor regelmatig bij eige­
naar wooncorporatie Elkien aan, vertelt projectleider Bert
Mulder van Van Wijnen Noord. De aannemer heeft een
ketensamenwerking met Elkien. Hekstra Dakmeesters is een
van de vaste onderaannemers, maar “je kunt het beter een
samenwerking noemen”.

Vakmanschap
De renovatie van Coopersburg neemt de hele zomer in beslag
en vergt het nodige vakmanschap van de medewerkers. “Ze
vinden de klus zo mooi dat ze bijna ruzie maken over wie er
naartoe mag”, vertelt Romke Hekstra. De klus is alleen al bij­
zonder omdat de bewoners van de 22 huisjes heel betrokken
zijn. “De koffie staat altijd klaar als we komen.’’
De bijzondere geschiedenis van het wooncomplex spreekt de
dakdekkers ook aan. Coopersburg werd rond 1900 gebouwd
als tehuis voor armlastige ouderen. Het geld ervoor kwam
van de naar Amerika geëmigreerde en uit Akkrum afkomstige
Folkert Kuipers. In Amerika heette hij Frank Cooper en in 1896
bouwde hij het toen grootste warenhuis ter wereld in New
York. Met zijn zakelijke activiteiten vergaarde hij een fortuin,
waarvan hij onder andere Coopersburg betaalde.

Tot het originele gebint
De laatste grote renovatie was van 1980, het jaar dat
woningcorporatie Elkien het wooncomplex van de beheren­

Het dak is voorzien
van nieuwe

isolatieplaten van
Unilin.

6 Aannemer nr. 6 – Oktober 2021

PROJECT

04-05-06-07-08_project.indd 6 27-09-21 10:28

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.